Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel./fax (85) 718 14 17, (86) 476 48 11, 476 48 12

e-mail: npn@npn.pl

Archiwum

Zapytanie ofertowe - na przygotowanie i druk przewodnika do rozpoznawania roślin i zwierząt wodnych.- (dodane 26-01-2018)


Zapytanie ofertowe - na organizację cyklicznych spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem wędkarskim. - (dodane 01-12-2017)


OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego - (dodane 16-05-2017)


Zapytanie ofertowe - świadczenie usług telekomunikacyjnych - (dodane 09-05-2017)


Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania - (dodane 09-05-2017)


Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu z przodu łodzi motorowej - (dodane 29-04-2017)


Przetarg ustny nieograniczony - na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy - (dodane 11-04-2017)


Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie realizacji projektu "Ośrodek edukacji przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie" -  (dodane 05-04-2017)


Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu z przodu łodzi motorowej. - (dodane 12-04-2017)


Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu elektronicznego - (dodane: 2017-03-21)


Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej - (dodane: 2017-03-06)


Zapytanie ofertowe - obsługa notarialna wykupu gruntów - (dodane: 2017-03-03)


Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - (dodane: 2017-03-03)


Zapytanie ofertowe - dostawa komputera z oprogramowaniem GIS (dodane: 2016-12-12)


Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej (dodane: 2016-12-09)


Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telefonii komórkowej (dodane: 2016-12-09)


Rozeznanie rynku - notebook i oprogramowanie (dodane: 2016-12-05)


Rozeznanie rynku - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków. (dodane: 2016-12-01)


Rozeznanie rynku - Wycena nieruchomości  (dodane: 2016-11-15)


Rozeznanie rynku - Czynności notarialne  (dodane: 2016-11-15)


Zapytanie ofertowe - APARAT


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego - Nieruchomości położone na terenie NPN, w Obwodzie Ochronnym: Kurowo i Łapy na niepodzielnym obszarze zawartym w Tab.1


Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów NPN


Ogłoszenie - sprzedaż Opel Astra


Zapytanie ofertowe - na wykonanie prac pielęgnacyjnych sadu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie


Zapytanie ofertowe - Zakup Samochodu


Zapytanie ofertowe - Wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę operatów szacunkowych gruntów prywatnych położonych w granicach Parku w III kwartale 2015 roku. Operaty sporządzone będą na potrzeby wykupu gruntów przez NPN.


Zapytanie ofertowe - „Obsługa obejmująca czynności notarialne dotyczące nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego, nieruchomości położonych w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody w terminie od dnia podpisania umowy do 30 września 2015 roku”.


Ogłoszenie na OSZACOWANIE STRUKTURY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ ORAZ OCENĘ KONDYCJI ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA (2015-06-19)


Zapytanie ofertowe Dostawa kosiarki samojezdnej John Deere wraz z wyposażeniem (2015-05-19)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego (2015-04-08)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego (2015-03-10)


Zapytanie ofertowe - Monitoring torfowiska Rynki w latach 2015-2016


Ogłoszenie - Termomodernizacja zabytkowego dworu w Kurowie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego


Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż 2 kiosków internetowych


Wykonanie broszury – wyniki


Zapytanie ofertowe – wykonanie przewodników


Termomodernizacja zabytkowego dworu w Kurowie – siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego


Wykonanie zabiegów ochronnych polegających na wykaszaniu i usunięciu biomasy na powierzchni 72,33ha (rocznie)


OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego


Zapytanie ofertowe – remont ogrodzenia drewnianego w Kurowie


Narwiański Park Narodowy zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na modernizacji wiaty turystycznej i miejsca na ognisko na polu biwakowym w Kurowie oraz wykonanie zadaszeń  dla turystów przy 4 wieżach widokowych.


Narwiański Park Narodowy zaprasza do składania ofert na przygotowanie infrastruktury, dostawę i montaż 2 infokiosków - UWAGA - wydłużenie terminu składania ofert (do dnia 28.07.2014 r. do godz. 10:00)


Przetarg ustny nieograniczony na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Modernizacja pola biwakowego w Kurowie - zmiana terminu składania ofert


Przetarg nieograniczony - Modernizacja pola biwakowego w Kurowie


Kurowo: Remont budynku gospodarczego w Kurowie


Zapytanie ofertowe - wykonanie zabiegów ochronnych na torfowisku Rynki w latach 2013-2014


Data: 2014-03-19


 

 

Data: 2014-01-19


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

Data: 2014-01-14


Zapytanie ofertowe na wykonanie zarybiania obszaru Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna

Data: 2013-09-11


Zapytanie ofertowe - wykonanie zadań koordynatora finansowego projektu: "Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków" o numerze LIFE09 NAT/PL/000263.

Data: 2013-08-07


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu z napędem 4x4

Data: 2013-08-07


Zapytanie ofertowe - wykonanie 3 przelotów statkiem powietrznym nad obszarem Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna

Data: 2013-08-07


Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż elementów ogródka dydaktycznego.

Data: 2013-08-07


Przetarg nieograniczony na modernizację wybranych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001

Data: 2013-08-07


Przetarg ustny (II) - dzierżawa gruntów (Rynki)

Data: 2013-08-02


Zapytanie ofertowe - "Obsługa obejmująca czynności notarialne w latach 2013-2014 dotyczące nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego"

Data: 2013-08-02


Zapytanie ofertowe - Wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę operatu szacunkowego gruntów prywatnych położonych w granicach Parku

Data: 2013-08-02


Zapytanie ofertowe - "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna"

Data: 2013-08-02


Przetarg ustny - dzierżawa gruntów - Rynki

Data: 2013-08-02


Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń koszących

Data: 2013-08-02


Przetarg ustny nieograniczony na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

Data: 2013-08-02


Przetarg ustny - dzierżawa gruntów (Rynki)

Data: 2013-08-02


Zapytanie ofertowe - "Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków"

Data: 2013-08-02


Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu na zbiór i sprzedaż trawy

Data: 2013-08-02


Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych realizowanych w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym”

Data: 2013-06-18


Zapytanie ofertowe - wykonanie 15 tablic

Data: 2013-06-18


Zapytanie ofertowe - "Monitoring przyrodniczego torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2013-2014"

Data: 2013-06-18


Zapytanie ofertowe - na wykonanie prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w NPN

Data: 2013-06-18


Przetarg nieograniczony na oszacowanie struktury jakościowej i ilościowej oraz ocenę kondycji ichtiofauny w wybranych rejonach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

Data: 2013-06-18


 

Zapytanie ofertowe - wykonanie 15 tablic

W związku z realizacją zadania: wykonanie 15 tablic informacyjnych o obszarze Natura 2000 Narwiańskie Bagna dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 22 lutego 2013 roku do godz. 15 wpłynęły 22 oferty na wykonanie 15 tablic informacyjnych o obszarze Natura 2000 Narwiańskie Bagna zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
Najkorzystniejszą cenę 4 200,00 zł zaoferowała firma PHUP "ARTON24" Nosek Rafał 39-300 Mielec ul. Dworcowa 4/10A.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

Data: 2013-04-04


Przetarg recenzja plan ochrony zagadnienia abiotyczne

Data: 2013-04-04


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

dotyczącego rozpoznania cenowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 14.000 EURO pod tytułem: wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych realizowanych w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Narwiański Park Narodowy informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i montażu 2 tablic pamiątkowych zamieszczone na stronie internetowej www.npn.pl wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenę 1.500,00zł  zaproponowała firma Pracowania Szyldów i Reklam S.C.  01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 48.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

Data: 2013-04-04


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Dotyczycącego rozpoznania cenowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 EURO pod tytułem:

Usługa cateringowa  na 2 szkolenia realizowanych w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Narwiański Park Narodowy informuje, że na zamieszczone na stronie internetowej www.npn.pl wpłynęła jedna oferta:  Marzena Granaszewska „Dobrosmak”, Jeńki 99, 18-218 Sokoły.

Narwiański Park Narodowy uznał, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma:

Marzena Granaszewska „Dobrosmak”, Jeńki 99, 18-218 Sokoły, zaoferowana cena za wykonanie usługi to 28 zł brutto za osobę.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

Data: 2013-04-04