Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2019-2022 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz

Przetarg nieograniczony na wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2019-2022 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz

 

ogłoszenie .pdf

siwz .pdf

zalacznik_nr_1_2019.docx

zalacznik_nr_2_2019.docx

zalacznik_nr_3_2019.docx

zalacznik_nr_4_2019.docx

zalacznik_nr_5_2019.docx

zalacznik_nr_6_2019.docx

zalacznik_nr_7_2019.docx

zalacznik_nr_8_2019.docx

zalacznik_9_-_wzor_umowy.pdf

zalacznik_nr_10_2019.docx

mapy.zip

legenda.pdf

     Informacja o wizji terenowej
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu nieograniczonym na wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej  polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2019-2022 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz informujemy, że wizja terenowa obszarów będących przedmiotem przetargu odbędzie się w dniu 08. 04.2019 o godzinie 10.00 Pracownik Parku  będzie oczekiwał na zainteresowanych na jazie w Rzędzinach o godzinie 10.00 (telefon kontaktowy Bazyli Piliczuk 518 932 444)

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2019-2022 w obrębach Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz  - uniewaznienie.pdf

skan_z_bzp.pdf