Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, uzupełniona o badanie parametrów fizykochemicznych wody na wybranych odcinkach obszaru Natura 2000

Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, uzupełniona o badanie parametrów fizykochemicznych wody na wybranych odcinkach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020

 

Właściwa treść ogłoszenia

załącznik nr 1 -  Formularz Oferty

załącznik nr 2 - do zapytania ofertowego badania hydrologiczne

załącznik nr 3 - do zapytania ofertowego badania hydrologiczne 

załącznik nr 4 - do zapytania ofertowego badania hydrologiczne

załącznik  5 mapa.jpg

załącznik nr 6 - do zapytania ofertowego badania hydrologiczne

baza_konkurencyjnosci_-_prowadzenie_pomiarow_natezenia_przeplywow_i_rzednych_zwierciadla_wod_powierz.pdf