Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Rozeznanie rynku - notebook i oprogramowanie

Kurowo, 05 grudzień 2016

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: dostawę nowego komputera przenośnego i oprogramowania w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Część I zamówienia - Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego o minimalnych wymaganiach:

 1. Procesor: minimum 2 rdzenie, od 2.40 GHz do 3.00 GHz, 4 MB cache

 2. Pamięć RAM: minimum 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

 3. Dysk twardy: minimum 240GB SSD

 4. Typ ekranu: matowy lub antyrefleksyjny

 5. Przekątna ekranu: 15,6”

 6. Rozdzielczość ekranu: minimum 1920x1080 (FullHD)

 7. Napęd optyczny: wbudowany lub zewnętrzny z funkcją odtwarzania i nagrywania płyt CD i DVD

 8. Wielkość pamięci karty graficznej: minimum 2048 MB

 9. Łączność zintegrowana w obudowie: WiFi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps,

 10. Rodzaje wejść/wyjść: czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) minimum 2 szt., USB 2.0 minimum 1 szt., RJ-45 (LAN) minimum 1 szt., HDMI minimum 1 szt., VGA (D-sub) minimum 1 szt., DC-in (wejście zasilania).

 11. Bateria: Li-Ion, 2200 mAh;

 12. Dźwięk: wbudowany mikrofon, głośniki stereo

 13. Oprogramowanie: system operacyjny kompatybilny z funkcjonującymi aktualnie w jednostce Zamawiającego systemach Windows od wersji 7 do 10 w polskiej wersji językowej. Zaoferowany system powinien spełniać minimum następujące wymagania:

 • System operacyjny 64-bitowy,

 • System powinien być zaoferowany w najwyższej dostępnej wersji producenta,

 • Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet – witrynę producenta systemu,

 • Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczone bez dodatkowych opłat),

 • Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,

 • Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Wi-Fi),

 1. Gwarancja: minimum 3 lata od daty protokolarnego odbioru z wyłączeniem baterii. Gwarancja musi być świadczona przez producenta komputera lub jego partnera/importera

 2. Waga: max 2,3kg z baterią

 3. Dodatkowe wyposażenie:

 • Mysz laserowa

 • Torba na laptopa, dokumenty i akcesoria minimum 3 komorowa, wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające laptopa przed uderzeniami, posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię

 1. Część II zamówienia – dostawa 1. Szt. Licencji oprogramowania biurowego

 1. Oprogramowanie biurowe:

 • Dostawa 1 szt. licencji oprogramowania biurowego tzw. wersja pudełkowa w najnowszej dostępnej wersji,

 • Oprogramowanie biurowe musi być kompatybilne z funkcjonującymi aktualnie w jednostce Zamawiającego oprogramowaniem biurowymi Microsoft Office od wersji 2010.

 • Wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz licencja muszą pochodzić od jednego producenta,

 • Oprogramowanie biurowe musi być w polskiej wersji językowej i zawierać przynajmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji,

 • Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępnić narzędzia umożliwiające dystrybucję szablonów do właściwych odbiorców.

 • Edytor tekstów musi umożliwiać:

 • Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

 • Wstawianie oraz formatowanie tabel.

 • Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

 • Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego.

 • Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

 • Automatyczne tworzenie spisów treści.

 • Formatowanie nagłówków i stopek stron.

 • Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

 • Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.

 • Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

 • Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

 • Wydruk dokumentów.

 • Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

 • Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy oprogramowania biurowego funkcjonującego w jednostce Zamawiającego z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

 • Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

 • Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać

 • Tworzenie raportów tabelarycznych.

 • Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

 • Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

 • Wyszukiwanie i zamianę danych.

 • Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

 • Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

 • Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

 • Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

 • Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania biurowego funkcjonującego w jednostce Zamawiającego z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

 • Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

 • Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

 • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

 • Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

 • Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

 • Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

 • Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.

 • Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

 • Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

 • Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2016

 2. Termin do którego należy złożyć ofertę

13.12.2016

 1. Formy złożenia oferty

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w formie elektronicznej w postaci skanu na adres e-mail iwona.laskowska@npn.pl lub osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Kurowie 10, gm. Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto

 1. Uwagi końcowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 15.12.2016 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

 2. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy