Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg ustny nieograniczony na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów NPN

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Kurowo 10, tel. (85) 718-14-17

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony

na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 

Przedmiotem przetargu jest zbiór trawy w sezonach letnich lat 2016 – 2018 i dotyczy nieruchomości bez obciążeń:

w obrębie ewidencyjnym Kurowo na działce nr: 6/28

o powierzchni użytkowej 7,68 ha;

 

w obrębie ewidencyjnym Suraż na działkach nr:

 

112/3, 123/1, 126/1, 143/1, 155/1, 158/2, 159/1, 173, 175, 179/3, 199/17, 274/1, 276/1, 278/1, 279/1, 288/3, 288/4, 369/1, 431/1, 474/5, 474/6, 484/1, 576, 577, 578, 580/1, 581/1, 665/1, 667/1, 669/1, 671/1, 682/1, 696/4, 716, 750, 751, 758, 792/1, 85/3, 860, 880,

 

o łącznej powierzchni użytkowej 37,66 ha.

 

  1. Cena wywoławcza netto pozyskania trawy z powierzchni 1 ha wynosi 50 zł.

  2. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej planowanej powierzchni zbioru należy wpłacić do kasy NPN w Kurowie najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.45

  3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej

  4. Uczestnicy przetargu w jego wstępnej części zostaną zapoznani z treścią umowy – usługi , która zostanie zawarta z osobę ( firmą), która przetarg wygrała

  5. Przetarg odbędzie się 12.04.2016 r. o godz. 10 w siedzibie NPN w Kurowie

  6. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 668 343 467; 660 662 011 lub (85) 718 14 17.

 

.

DYREKTOR NPN

 

Ogłoszenie - plik .doc

Umowa - koszenie - plik .docx