Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku - Szacowanie wartości zamówienia

 

Badanie rynku 

Szacowanie wartości zamówienia

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: Organizacja dwóch dwudniowych warsztatów z zakresu ochrony czynnej terenów bagiennych.

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr: POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, tel. 857181417 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia i sposób realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja 2 warsztatów z zakresu ochrony czynnej terenów bagiennych. Warsztaty skierowane do pracowników zajmujących się edukacją przyrodniczą w parkach narodowych i krajobrazowych oraz nauczycieli przyrody i biologii. Celem zajęć będzie przybliżenie charakterystyki obszarów bagiennych, roślinności wodnej, bezkręgowców i kręgowców wodnych oraz czynnej ochrony siedlisk hydrogenicznych.

 2. Obydwa spotkania warsztatowe mają być dwudniowe dla grup około 25 osobowych.

 3. Organizacja warsztatów musi obejmować koszty noclegu i wyżywienia uczestników, opłaty wykładowców i wycieczki terenowej, np. w formie spływu kajakowego.

 4. Zapewnienie uczestników warsztatów leży po stronie Narwiańskiego Parku Narodowego,

 5. Zapewnienie wykładowców i przygotowanie programu warsztatów leży po stronie Wykonawcy.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.09.2020 r.

 1. Termin składania wyceny:

 1. Szacunkowe wyceny należy złożyć do 21.08.2020 roku na załączonym formularzu szacowania, dokument należy zeskanować i podpisać. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 2. Szacunkowe wyceny należy przesłać na adres poczty elektronicznej andrzej.bielonko@npn.pl z dopiskiem w temacie maila „Warsztaty”. 

 3. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Bielonko tel. 502 508060, e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl 

Narwiański Park Narodowy informuje, że niniejsze badanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zadania.

 

Załącznik nr. 1 - formularz szacowania warsztaty 2020