Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Dostawa drona z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniami w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0005/18

Dostawa drona z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniami  w ramach projektu  POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - właściwa treść ogłoszenia - PDF

Załącznik nr 1 OPZ - PDF

Załączniki 2 -6  - DOCX

Załącznik nr 7 - wzór umowy - PDF

 

Odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 16.06.2021

Odpowiedzi na pytania nr 2  z dn. 17.06.2021