Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku - Kalendarz ścienny na 2021rok

Kurowo, 28.10.2020

Badanie rynku

na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia „Kalendarz ścienny na 2021 rok ” realizowanego w ramach projektu „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna -etap I” nr umowy POIS.02.04.00-00-0023/16-03 z 02 września 2021 roku, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. 663 103 109

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Kody CPV:

79822500-7 usługi projektów graficznych

79823000-9 usługi drukowania i dostawy

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wydruk i dostawa do siedziby zamawiającego kalendarza ściennego na 2021 rok według następującej specyfikacji:

Projekt graficzny w tym:

 1. korektę oraz obróbkę zdjęć i tekstu dostarczonego przez Zamawiającego

 2. przygotowanie do wyboru przez Zamawiającego co najmniej 2 projektów graficznych kalendarza.

 3. Przedstawienie w siedzibie Zamawiającego 2 projektów graficznych – jednostronnych wydruków w wersji 1:1, bez spiralowania. Po wyborze projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieograniczonej ilości poprawek.

 4. Warunkiem rozpoczęcia druku jest uzyskanie pisemnej akceptacji projektu graficznego od Zamawiającego (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną).

Druk kalendarza

 1. Nakład 1000szt.

 2. Format A2 (układ pionowy)

 3. Papier kreda 250 g pełen kolor,

 4. Druk dwustronny pełen kolor 4+4,

 5. 12 kartek +okładka,

 6. każda kartka składa się z: 1 strona – zdjęcia lub cała strona jednostronnie zabezpieczona lakierem UV; 2 strona – cała strona zabezpieczona matowym lakierem,

 7. oprawa spiralowa z zawieszką (spirala na krótszym boku kalendarza)

 8. Konfekcjonowanie 25/50 sztuk w opakowaniu zbiorczym (lub inna ilość ułatwiająca transport)

Wymagania jakościowe:

 1. Wysoka jakość wydruku (druk na zadrukowanych dwustronnie kartach kalendarza nie przebija na drugą stronę karty)

 2. Spiralowa oprawa kalendarza nie odkształca się/nie wygina się po powieszeniu kalendarza, kalendarz przylega płasko do powierzchni na której wisi

 3. Odporność kart kalendarza na zagięcia zwłaszcza ich rogów

 4. Staranność wykonana perforacji w kartach kalendarza – brzegi perforacji nie strzępią się krawędzie otworów na oprawę spiralową są gładkie i wolne od wyciętych fragmentów karty

Warunki przyjęcia przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca zapewni transport, wyładunek i złożenie kalendarzy we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego.

 2. Za szkody powstałe w czasie transportu oraz wyładunku odpowiada Wykonawca.

 3. Przedmiot zamówienia nie może podsiadać wad, uszkodzeń ani braków.

 4. Kalendarze należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych, na których znajduje się informacja o ilości sztuk.

Informacje dodatkowe

Każda kartka kalendarza będzie się składała z: 1 strona kalendarium ze zdjęciem (zabezpieczone lakierem UV); 2 strona będzie zawierała opis i zdjęcia (zabezpieczona matowym lakierem). Po podsianiu umowy zamawiający dostarczy zdjęcia oraz tekst do opracowania projektów kalendarza.


 

 1. Termin realizacji zamówienia

Nie później niż 23.12.2020

 

 1. Pozostałe informacje

Termin skradania wyceny:

 1. Proszę o złożenie szacunkowej wyceny do 04.11.2020r na załączonym formularzu szacowania, dokument należy zeskanować i podpisać. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 2. Szacunkowe wyceny należy przesłać na adres poczty elektronicznej iwona.laskowska@npn.pl z dopiskiem w temacie maila „Wycena kalendarza 2021”.

 3. Osoby upoważnione do kontaktu: Iwona Laskowska tel. 663 103 109, e- mail iwona.laskowska@npn.pl w godzinach 7.30-15.30.


 

Grzegorz Piekarski

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Formularz szacowania - docx
 


 


 


 

Narwiański Park Narodowy informuje, że niniejsze badanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zadnia.