Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Informacja o unieważnieniu zapytanie ofertowego z dnia 4.03.2014 r. - dostawa lunety obserwacyjnej i gogli noktowizyjnych

Oferent, który wygrał zapytanie ofertowe w związku z ofertą dostawy urządzeń: lunety obserwacyjnej i gogli noktowizyjnych na realizację projektu "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna" poinformował w dniu 19.03.2014 r., że nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy tych urządzeń w terminie wymaganym w zapytaniem ofertowym i umowie, czyli do 31.03.2014 r.

Oferent wyjaśnił, że wynika to ze względów niezależnych od niego, a związane jest z trwaniem procedur eksportowych sprzętu noktowizyjnego generacji 2+.

W związku z tym Zamawiający - Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego zadecydował o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego i jego ponownym ogłoszeniu.

DYREKTOR

NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO