Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Rozeznanie rynku - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków.

Kurowo, 01.grudzień 2016

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : dostawę nowego urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego z wydrukiem kolorowym, dostarczone przez autoryzowanego dystrybutora o minimalnych wymaganiach:

 • proces kopiowania: kolorowy, elektrostatyczny laserowy, pośredni,

 • system tonera: toner polimeryzowany o wysokiej rozdzielczości

 • prędkość druku/kopiowania A4 w czerni i kolorze: do 22 str./min

 • prędkość druku/kopiowania A3 w czerni i kolorze: do 14 str./min

 • prędkość w dupleksie A4 w czerni: do 22 str./min

 • czas pierwszej kopii/wydruku w czerni/kolorze: 6,8 s/8,4s.

 • Czas nagrzewania (sek.): około 20

 • Rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 600 dpi

 • Skala szarości: 256 odcieni

 • Kopiowanie wielokrotne: 1 - 9999

 • Format oryginału: A5 - A3

 • Skalowanie: 25 - 400% w odstępach 0,1%; automatyczne skalowanie

 • Specyfikacja drukarki:

 • Język opisu strony PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

 • Systemy operacyjne: Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix; Linux; Citrix

 • Czcionki drukarki: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

 • Prędkość skanowania w kolorze: min 45 str./min

 • Prędkość skanowania w czerni: min. 45 str./min

 • Rozdzielczość skanowania (dpi).: 600 x 600 dpi

 • Tryby skanowania: skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) skanowanie do SMB (Scan-to-Home) skanowanie do FTP skanowanie do skrzynki skanowanie do USB skanowanie do WebDAV skanowanie do DPWS skanowanie Network TWAIN

 • Formaty plików: TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX;

 • Aplikacja OCR instalowana na biurowym serwerze do skanowania umożliwiająca bezpośrednie skanowanie do pliku WORD (docx) i przeszukiwanego pdf z licencją na własność oraz minimalnym limitem miesięcznym 500 str. A4 odnawialnym co miesiąc. Dostęp do aplikacji bezpośrednio z panela dotykowego urządzenia.

 • Standardowa pamięć systemu (MB): 2048 MB (standardowo)

 • Dysk twardy (GB): 250 GB

 • Kolorowy panel dotykowy z menu w Języku Polskim

 • Standardowe interfejsy : 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

 • Protokoły sieciowe: TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)

 • Rodzaje ramek: Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

 • Automatyczny podajnik dokumentów dwustronny: do 100 sztuk arkuszy oryginału; A6 - A3; 35 - 163 g/m² RADF

 • Gramatura papieru (g/m²): 60 - 220 g/m²

 • Pojemność papieru (arkusze) standardowo: 1100 arkuszy

 • Standardowe podajniki papieru Taca 1: 500 arkuszy; A5 - A4; 60 - 256 g/m², Taca 2: 500 arkuszy; A5 - A3; 60 - 256 g/m²

 • Podajnik ręczny: 100 arkuszy; A6 - A3, formaty niestandardowe, 60 - 256 g/m2

 • Oryginalna podstawa pod urządzenie

 • Gwarancja minimum 36 miesięcy

 • Dostawa, instalacja urządzenie w sieci, szkolenie użytkowników z podstawowej obsługi urządzenia

 1. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2016

 2. Termin do którego należy złożyć ofertę: 09.12.2016

 3. Formy złożenia oferty

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w formie elektronicznej w postaci skanu na adres e-mail iwona.laskowska@npn.pl lub osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Kurowie 10, gm. Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Pytania dotyczące zapytania należy kierować na adres e-mail: iwona.laskowska@npn.pl

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto

 1. Uwagi końcowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 14.12.2016 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

 2. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy


 

Dodane administrator, 08.grudzień 2016

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu


 

Odpowiedź na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego


 

Dotyczy zapytania NPN-ZOP-UE-271/23/5/2016 dostawę nowego urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z wpłynięciem pytań do treści Zapytania ofertowego, Narwiański Park Narodowy, udziela następującej odpowiedzi:


 

Pytanie1 z dnia 07.12.2016 : Czy XLSX jest wymagany jako niezbędny i należy dodatkowo ująć w wycenie, bo jest to opcja w modelu do którego zostały napisane wymagania. Koszt takiej opcji, to ~ 1200,- zł netto.

Odpowiedź: Wyceny urządzenia wielofunkcyjnego należy dokonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.


 

Pytanie Nr 2 z dnia 08.12.2016:: Czy XLSX jest wymagany jako niezbędny przy funkcji drukowania, czy drukowania i skanowania.

Odpowiedź: XLSX jest wymagany jako niezbędny przy funkcji drukowania i skanowania.


 


 

Dyrektor

Ryszard Modzelewski

Narwiańskiego Parku Narodowego