Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zarybianie obszaru Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na wykonanie zarybiania gatunkami ryb mającymi kluczowy wpływ na poprawę różnorodności środowiska wodnego i wyrównanie piramidy troficznej na obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna.