Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Wyniki

Kurowo 03.08.2023

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-942-8/2023 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie zabiegów ochrony czynnej poprzez wykaszanie mechaniczne ze zbiorem biomasy – część II - „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 40 ha w obrębach ewidencyjnych na terenie NPN”


Kurowo 25.07.2023

Informacja o wyniku przetargu na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej poprzez wykaszanie
mechaniczne ze zbiorem biomasy – część II - „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej
na powierzchni 40 ha w obrębach ewidencyjnych na terenie NPN”

Kurowo 24.07.2023

Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej poprzez wykaszanie mechaniczne ze zbiorem biomasy – część II - „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 40 ha w obrębach ewidencyjnych na terenie NPN”.


Kurowo 21.06.2023

Informacja o wyniku przetargu na uprawę gruntów rolnych.

Kurowo 06.06.2023

Wyniki postępowania  - Organizacja warsztatów.


Kurowo 31.05.2023

Informacja o wyniku przetargu na zbiór i sprzedaż trawy.

Kurowo 26.05.2023

Informacji o unieważnieniu przetargu na dzierzawę nieruchomości.

Kurowo 26.05.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytaniaWykonanie zabiegów ochrony czynnej poprzez wykaszanie mechaniczne z wywozem biomasy część I Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz.


Kurowo 10.05.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.Wykonanie zabiegów ochrony czynnej poprzez wykaszanie mechaniczne z wywozem biomasy-część I-Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz.

e-zamówienia


Kurowo  08.05.2023

Informacja z otwarcia ofert postępowania Wykonanie zabiegów ochrony czynnej poprzez wykaszanie mechaniczne z wywozem biomasy-część I-Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz.


Kurowo 08.05.2023

Informacja o wyniku przetargu.


Kurowo 30.03.2023

Informacji z otwarcia i wyboru oferty na wycenę nieruchomości.


Kurowo 23.03.2023

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie usługi

„Dostarczenie sprzętu fotograficznego” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna."


Kurowo  21.03.2023

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - odzież


Kurowo  21.03.2023

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie usługi


Kurowo 20.03.2023

Informacja o wyborze oferty na remont wież


Kurowo 17.03.2023

Informacja z otwarcia ofert na remont wież.


Kurowo 16.03.2023

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy zapytania ofertowego na dostawę odzieży służbowej


Kurowo 14.03.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie wyceny nieruchomości


Kurowo 10.03.2023

Informacja o wyborze oferty postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w zakresie nadzoru technicznego i merytorycznego oraz kontroli jakości danych


Kurowo 09.03.2023

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego


Kurowo 08.03.2023

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie zagospodarowania patio przy OEP Młynarzówka.


Kurowo 07.03.2023

Informacja z otwarcia ofert na naprawę i konserwację wież widokowych.


Kurowo 07.03.2023

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na sporządzenie dokumentacji - próg Pańki.


Kurowo 02.03.2023

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi Zagospodarowania patio przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej.


Kurowo 02.03.2023

Wyniki - informacji z otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji - próg Pańki


Kurowo 21.02.2023

Wyniki - informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego sporądzenia dokumentacji próg Pańki.


Kurowo 15.02.2023

Informację z otwarcia ofert zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji w celu przebudowy progu w Pańkach


Kurowo 27.12.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kurowo 15.12.2022

Wyniki - Hangar pływający


Kurowo 13.12.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kurowo 30.11.2022

informacja o unieważnieniu zapytania


Kurowo 17.11.2022

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego


Kurowo 17.11.2022

Informacja o unieważnieniu - Budowa hangaru pływającego
 


Kurowo 15.11.2022

Ogłoszenie o wyborze oferty na  wykonanie usługi - "Naprawa wału opaskowego"


Kurowo 14.11.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bezgotówkowy zakup paliw ciekłych, produktów nie paliwowych oraz usług przy pomocy dostarczonych przez Wykonawcę płatniczych kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo 28.10.2022

Informacja o wyborze oferty


Kurowo 11.10.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zakup materiałów promocyjnych”.


Kurowo 16.08.2022

Unieważnienie Przetargu na sprzedaż ratraka


Kurowo 12,08,2022

Informacja o wyborze oferty


Kurowo 12.07.2022

Informacjia o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż ratraków.


Kurowo 05.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 54,52ha w obrębie ewidencyjnym Suraż


Kurowo 04.07.2022

Wyniki - Informacja o wyborze oferty


Kurowo 15.06.2022

Informacja z otwarcia ofert


Kurowo 1.06.2022

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych pozostających w posiadaniu NPN


Kurowo 26.04.2022

Informacja o wyniku przetargu na zbiór i sprzedaż trawy w sezonie letnim.


Kurowo 19.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie 2 tablic pamiątkowych Część II


Kurowo 19.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie 2 tablic pamiątkowych Część I


Kurowo 16.05.2022

Informacja o wyboerze najkorzystniejszej oferty  na organizację warsztatu-szkolenia.


Kurowo 13.04.2022

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż ratraków


Kurowo 22.02.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kurowo 21.01.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kurowo 19.11.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na bezgotówkowego zakupu paliw ciekłych, produktów nie paliwowych oraz usług przy pomocy dostarczonych przez Wykonawcę płatniczych kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo 15.11.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania na „Opracowanie koncepcji modernizacji ścieżki przyrodniczej „Kładka wśród bagien” zlokalizowanej na działce nr 4/3 w Kurowie gm. Kobylin Borzymy oraz jej przedłużenie do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka.”


Kurowo 10.11.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Wykonanie zabiegów ochrony czynnej


Kurowo 04.11.2021

Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_-_zakup samochodu.pdf


Kurowo 29.10.2021

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 z układem hybrydowym


Kurowo 26.10.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania  na dostawę 3 samochodów osobowych .pdf


Kurowo 12.10.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodów


Kurowo 09.07.2021

Wyniki Trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.


Kurowo 23.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:„Dostawa drona z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniami”


Kurowo 11.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie Monitoringu lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w-2021


Kurowo 26.05.2021

Wynik przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych.


Kurowo 18.05.2021

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomośći


Kurowo 29.04.2021

Ogłoszenie o wyborze oferty - zadanie 1 (dostawa odziezy)


Kurowo 19.04.2021

Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo 13.04.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dzierżawa  nieruchomości.


Kurowo 12.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego postępowania na dostawę odzieży ochronnej.


Kurowo 16.03.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wycena nieruchomości.


Kurowo 04.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Naprawa i konserwacja drewnianej infrastruktury... 


 

Kurowo 24.02.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-7/21 na dostawę fabrycznie nowych 6 szt. mobilnych tabletów wraz z akcesoriami ...


Kurowo 10.02.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycena nieruchomości


Kurowo 13.01.2021

Protokół z wyboru oferty na obsługę akwarium


Kurowo 11.01.2021

Ołoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie obsługi zamówień publicznych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo  22.12.2020

Wybór oferty na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego


Kurowo 23.12.2020

Ogłoszenie u wynikach rozeznania rynku na dostawę odbiornika satelitarnego z kontrolerem i akcesoriami


Kurowo 15.12.2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 6 szt. tabletów z akcesoriami


Kurowo 11.12.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty  - dostawa paliw ciekłych


Kurowo 09-12-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługi budowlane


Kurowo 01-12-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie, druk i dostawa wydawnictwa na temat siedlisk przyrodniczych


Kurowo 26.11.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonanie Kalendarza ściennego na 2021rok


Kurowo 26.11.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie dostawę i montaż 4 tablic


Kurowo 12.10.2020

Ogłoszenie o wyborze - dotyczy przetargu nw wykonanie zabiegów ochrony czynnej


Kurowo 08.10.2020

Informacja z otwarcia ofert dotyczących: Przetargu nieograniczonego na - wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 22,5 ha.


Kurowo 01.09.2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kurowo 21.08.2020

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia


Kurowo 31.07.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty


Kurowo 29.07.2020

Unieważnienie przetargu na sprzedaż ratraków


Kurowo 25.06.2020

Unieważnienie przetargu na sprzedaż ratraków


Kurowo 04.06.2020

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: Konkursu nr POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”


Kurowo 25.05.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” Znak Sprawy: NPN-ZOP-271/2/3/2020


Kurowo  22.04.2020

Informacja o przetargu III TURA PISEMNY

 


Kurowo  16.04.2020

Informacja z otwarcie ofert  - z dnia  2010-04-16


Kurowo 1.04.2020

Ogłoszenie o wynikach

Dotyczy:  wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości  będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo 06.03.2020

Ogłoszenie o wynikach - wycena gruntów.


Kurowo 06.03.2020

Ogłoszenie o wynikach -  dzierżawa nieruchomości.


Kurowo, 04.03.2020 r.

Protokół

z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku.

W celu wykonania zadania: „BADANIE KONDYCJI I SKŁADU JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Protokół z wyboru - pdf


Kurowo 21.02.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Na dostawę materiału zarybieniowego – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kurowo 21.02.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania:


Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, uzupełniona o badanie parametrów fizykochemicznych wody na wybranych odcinkach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020.”


Kurowo 23.01.2020

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych


Kurowo 27.11.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi:  Mechaniczne udrażnianie koryt. Usunięcie namułów przy użyciu koparek na odcinkach koryt bocznych Narwi o łącznej długości 10470 mb w Narwiańskim Parku Narodowym.


Kurowo 19.11.2019

Unieważnienie postępowania na wykonanie Kalendarza na 2020


Kurowo 19.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W podstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wykonanie Kalendarza ściennego na 2020


Kurowo 18.11.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej przetargu - "Mechaniczne udrażnianie koryt. Usunięcie namułów przy użyciu koparek na odcinkach koryt bocznych Narwi o łącznej długości 10470 mb w Narwiańskim Parku Narodowym”


Kurowo 24.10.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z ogłoszenia: ”Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”


Kurowo 22.10-.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha polegających na mechanicznym wykaszaniu w obrębach ewidencyjnych Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Jeńki gm. Sokoły, Izbiszcze, Kruszewo gm. Kruszewo, Wólka Waniewska gm. Łapy, Baciuty gm. Turośń Kościelna

 


Kurowo 15.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha w obrębach ewidencyjnych:

Gmina Sokoły – obręby: Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Jeńki,

Gmina Kruszewo – obręby: Izbiszcze, Kruszewo,

Gmina Łapy – obręb Wólka Waniewska,

Gmina Turośń Kościelna – obręb Baciuty

 


Kurowo 04.10.2019

Unieważnienie postępowania

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu usługi: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powieżchni 15h polegającej na mechanicznym wykaszaniu.


Kurowo 03.10.2019

Informacja z otwarcia Ofert  dotyczących "Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha polegającej na mechanicznym wykaszaniu. " - plik pdf

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha w obrębach ewidencyjnych:

Gmina Sokoły – obręby: Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Jeńki,

Gmina Kruszewo – obręby: Izbiszcze, Kruszewo,

Gmina Łapy – obręb Wólka Waniewska,

Gmina Turośń Kościelna – obręb Baciuty”

Unieważnienie postępowania


Kurowo 03.10.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - "Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i
budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną"


Kurowo 30.09.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty z ogłoszenia: Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w NPN


Kurowo 09.09.2019

Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia: Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w NPN


Kurowo 05.09.2019

Informacja z otwarcia ofert-dotyczy przetargu: Usługa koordynacji i zarządzanie projektem pn. ”Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”


Kurowo 26.07.2019

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Kurowo 26.07.2019

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

 


Kurowo 24.06.2019

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości  będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo 31.05.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Kurowo 08.05.2019

 

INFORMACJA  O WYNIKU   PRZETARGU

Dotyczy :  wyniku  przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości  będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo 18.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wykonanie wyceny nieruchomości..."


Kurowo 15.04.2019

INFORMACJA  O WYNIKU   PRZETARGU

Dotyczy wyniku  przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości  będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo 01.04.2019

Unieważnienie postępowania - wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2019-2022 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo

Informacja - skan z biuletynu - unieważnienie zamówienia


Kurowo 20.03.2019

INFORMACJA Z OCENY OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego dotyczącego sporządzenia opracowania obejmującego określenie wartości nieruchomości stanowiącej zespół dworsko - parkowy położonej w Kurowie gm. Kobylin Borzymy , ustalenie nakładów poniesionych przez NPN oraz określenie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez Narwiański Park Narodowy

plik z informacją - pdf


Kurowo 22.01.2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa paliw - .pdf


Kurowo 07.12.2018r

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie rozeznania rynku w celu dostawy nowego komputera przenośnego  - .pdf.

 


Kurowo 22.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kalendarz ścienny 2019 -1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kalendarz ścienny 2019 - 2 (aktualizacja 23.11.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kalendarz ścienny 2019 - 3 (aktualizacja 26.11.2018)

 


Kurowo 20.11.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty  - "Wykonanie zabiegów ochrony czynnej ..."


Kurowo 15.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert przetargu  - "Wykonanie zabiegów ochrony czynnej  .. "


Kurowo 24.10.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie zabiegów ochronnych w lądowych siedliskach w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna


Kurowo 03.10.2018 r.

Unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w 2018 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz


Kurowo 03.10.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2018-2021 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz"


Kurowo 18.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy Wykonania corocznych zabiegów ochrony czynnej ...


Kurowo 11.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenie czteroletniego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów ..."


Kurowo 09.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -"Modernizacja kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno"


Kurowo 04.06.2018 r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monitoring lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000


Kurowo 24.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - : „ Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego, które zakwalifikowano do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji publicznej na wykonywanie zabiegów ochronnych oraz wyliczenie średniej ceny dzierżawy1 ha w 2018 roku.


Kurowo 18.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno, realizowanego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0165/16 pn. „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo - Śliwno” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Kurowo 10.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na modernizację kładki - .pdf


Kurowo 09.05.2018 r.

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_na_budowe_2_brodow_i_klapy.pdf


Kurowo 08.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na budowę brodów i klapy zastawki zwrotnej


Kurowo 07.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zamówienia zestawów ornitologicznych.


Kurowo 11.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pułapek żyworodnych


Kurowo 05.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - silnik


Kurowo 03.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie II części zamówienia - Młynarzówka ekspozycja


 


Kurowo 27.03.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania " Dostawa pułapek żywołownych do odłowu zwierząt oraz tratw - platform pływających do monitoringu ..."


Kurowo 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy postępowania nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-139-1/18 na: „Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

Uwagi

1

Gospodarka Nieruchomościami Marta Ogrodnik

Klewinowo 66A

16-061 Juchnowiec Kościelny

07.03.2018 godz. 8.26

100 % cena

600,00

738,00

 

2

TAKSADO Biuro Nieruchomości

Urszula Łaszcz

Ul. Lipowa 51 lok. 13

10.03.2018 godz. 10.00

100 % cena

290,00

290,00

 

3

„WALOR” Mirosław Szpica

Ul. Świerkowa 3

15-378 Śródlesie

10.03.2018 godz. 11.07

100 % cena

200,00

246,00

 

4

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA P. Gierasimiuk, Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

11.03.2018 godz. 22.08

100 % cena

170,00

209,10

Wybrana oferta

5

Wycena Nieruchomości Maciej Urban, Białystok, ul. Podleśna 42/3

12.03.2018 godz. 09.55

100 % cena

299,00

299,00

 

6

Wycena nieruchomości Joanna B. Waluk-Pacholska

Ul. Lipowa 51 p. 4

15-424 Białystok

14.03.2018 godz. 20.44

100 % cena

270,00

270,00

 

7

Dorota Ferenc

Ul. Szkolna 21

05-083 Zaborów

15.03.2018 godz. 10.35

100 % cena

550,00

676,50

 

8

PPU AnOst Bronisław Angielczyk

Ul. Bursztynowa 43

07-400 Ostrołęka

15.03.2018 godz. 10.41

100 % cena

2357,72

2900,00

 

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 209,10 zł brutto.

Cenę tę zaproponowała firma : Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA P. Gierasimiuk, Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A. Oferta ta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym. i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


Kurowo 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr Nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-154-3/18 na: „Dostawę paliw płynnych do pojazdów Narwiańskiego Parku Narodowego” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto

Cena brutto

uwagi

1

TRANS ŁUPIŃSCY s.j. Łupianka Stara 1B

14.03.2018 godz. 14.52

Cena 50%

Rabat 50%

6063,56

7458,18

oferta wybrana do realizacji

 W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 7 458,18 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma TRANS ŁUPIŃSCY s.j. Łupianka Stara 1B i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


Kurowo, 08.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O Wynikach  - Roboty budowlane.  - Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku „Młynarzówki” na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego

 


Kurowo, 07.02.2018 r.

Protokół

z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku

 1. W celu zamówienia:

Na przygotowanie i druk przewodnika (pełen kolor) do rozpoznawania roślin i zwierząt wodnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Zebrane oferty:
  Lp.

  Wykonawca

  Data otrzymania oferty

  Kryterium

  Cena netto zł

  Cena brutto zł

  uwagi

  1

  optiGRAF Marcin Olszewski

  Nielub 2A; 87-200 Wąbrzeźno

  05.02.2018, godz. 08:21

  100% cena

  15 500,00

  16 275,00

   

  2

  Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat"

  ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok

  05.02.2018

  godz. 15:25

  100% cena

  16000,00

  17800,00

   

  3

  Graffiti ART s.c.
  Anna Wilk, Sławomir Wilk
  33-112 Tarnowiec Zawada 128c

  05.02.2018

  godz. 13:56

  100% cena

  16490,00

  17314,50

   

 2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 16275,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma optiGRAF Marcin Olszewski, Nielub 2A; 87-200 Wąbrzeźno i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.


Kurowo, 12.01.26 r.

Protokół z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku


Kurowo, 12.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku "Młynarzówki"


Kurowo, 19.12.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 


Kurowo, 15.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku "Młynarzówki"

 


Kurowo, 11.12.2017 r.


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-14/17 na organizację cyklicznych spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem wędkarskim w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat"
ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok

07.12.2017, godz. 11:34

100% cena

9600,00

11808,00

oferta wybrana do realizacji


 

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 11808,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat", ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo 27.10.2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa samochodu terenowego z nadwoziem typu pick-up oraz napędem na cztery koła dla Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo 10.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty  - samochód terenowy


Kurowo 10.10.2017 r.

Protokół

z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku

 1. W celu zamówienia:

Dostawy 2 szt. przenośnych agregatów prądotwórczych trójfazowych w ramach realizacji projektu „Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego” dofinansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych na realizację działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki leśnej w ramach umowy NR EZ.0290.1.18.2017 z dnia 21.08.2017 r.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Techbud Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 12

65-127 Zielona Góra

29.09.2017, godz. 12:59

100% cena

8700,00

10701,00

 

2

P.S."SPRZĘT-POŻ"I.K. Zając Sp.J.

45-920 Opole

ul. Jagiełły 17e

29.09.2017, godz. 15:18

100% cena

8920,00

10971,60

 

3

WOBIS Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Bytomska 135

41-803 Zabrze

03.10.2017, godz. 11:23

100% cena

9600,00

11808,00

 

4

SUMERA MOTOR Spółka Jawna

ul. Krakowska 5, 34-120 ANDRYCHÓW

04.10.2017, godz. 12:05

100% cena

8200,00

10086,00

oferta wybrana do realizacji

5

Firma Handlowo Usługowa ARGO

Alicja Olender

ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk

05.10.2017, godz. 13:13

100% cena

9580,00

11783,40

 

 1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W wyznaczonym terminie, za pośrednictwem poczty e-mail, wpłynęło 5 ofert spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 10086,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma SUMERA MOTOR Spółka Jawna, ul. Krakowska 5, 34-120 ANDRYCHÓW i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.


Kurowo, 10.10.2017

Protokół

z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku

 1. W celu zamówienia:

Dostawy 2 szt. przenośnych motopomp do tłoczenia wody brudnej (szlamowych) w ramach realizacji projektu „Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego” dofinansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych na realizację działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki leśnej w ramach umowy NR EZ.0290.1.18.2017 z dnia 21.08.2017 r.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

P.S."SPRZĘT-POŻ"I.K. Zając Sp.J.

45-920 Opole

ul. Jagiełły 17e

29.09.2017, godz. 15:18

100% cena

8340,00

10258,20

oferta wybrana do realizacji

2

PPUH „SUPRON 3” Spółka z o.o.

ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom

04.10.2017, godz. 09:28

100% cena

8600,00

10578,00

 

3

P.P.U.H. "SUPRON 1" Spółka Jawna, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

05.10.2017, godz. 07:13

100% cena

8480,00

10430,40

 

4

Firma Handlowo Usługowa ARGO

Alicja Olender

ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk

05.10.2017, godz. 13:17

100% cena

8500,00

10455,00

 

 1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 W wyznaczonym terminie, za pośrednictwem poczty e-mail, wpłynęły 4 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 10258,20 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma P.S."SPRZĘT-POŻ"I.K. Zając Sp.J., 45-920 Opole ul. Jagiełły 17e i została ona wybrana do realizacji zamówienia.


Kurowo 04.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na Dostawę samochodu terenowego z nadwoziem typu Pick-up


Kurowo 12.09.2017 r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi koordynacja projektu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno


Kurowo, 07.09.2017 r..

Informacja z otwarcia ofert fotyczących przetargu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo-Śliwno”


Kurowo, 25.08.2017 r..

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na wykonanie usługi koordynacja projektu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno


Kurowo, 18.08.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-13/17 na dostawę fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Eurotel S.A.

ul. Myśliwska 21

80-126 Gdańsk

09.08.2017

godz. 13:45

100% cena

1013,82

1247,00

-

2

Microsystem Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J.
ul. Górczewska 69/73
01-401 Warszawa

17.08.2017

14:21

100% cena

1007,00

1238,61

oferta wybrana do realizacji


 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 1238,61 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Microsystem Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J., ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 17.08.2017 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usługi koordynacja projektu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno


Kurowo, 08.08.2017 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz instalacja i obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, uzupełniona o  badanie parametrów fizykochemicznych wody na wybranych odcinkach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

 


Kurowo, 03.07.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-11/17 na wykonanie zadania: „Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych łodzi aluminiowych wraz z zamontowanymi spalinowymi silnikami zaburtowymi” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Pro Fishing and Sport Spółka jawna

Grzegorz Szenajch, Grażyna Szenajch

ul. Ciołka 35 paw. 85

01-445 Warszawa

13.06.2017

80% cena, 20% gwarancja

84227,64

103600,00

oferta wybrana do realizacji

W wyznaczonym terminie do sekretariatu NPN w Kurowie wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie kryteria opisane w ogłoszeniu o zamówienie nr 1037583 z dnia 06.06.2017 r., opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie Narwiańskiego Parku Narodowego (www.npn.pl). Zaoferowana cena wyniosła 103600,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Pro Fishing and Sport Spółka jawna Grzegorz Szenajch, Grażyna Szenajch, ul. Ciołka 35 paw. 85, 01-445 Warszawa i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 27.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-12/17 na dostawę materiału zarybieniowego – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33

15-101 Białystok

23.06.2017

100% cena

32700,00

34335,00

oferta wybrana do realizacji


 

 W wyznaczonym terminie, do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Zaoferowana cena wyniosła 34335,00 brutto. Cenę tę zaproponował Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok i oferta ta została wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 12.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Prowadzenie pomarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód ..."

 


Kurowo, 26.05.2017 r.


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-10/17 na wykonanie zadania: „BADANIE KONDYCJI I SKŁADU JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Usługi Rybackie Marek Bednarski

ul. Paca 1A/16

16-400 Suwałki

26.05.2017, godz. 8:17

100% cena

111000,00

119880,00

oferta wybrana do realizacji

W wyznaczonym terminie do sekretariatu NPN w Kurowie wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie kryteria opisane w ogłoszeniu o zamówienie nr 1034408 z dnia 18.05.2017 r., opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie Narwiańskiego Parku Narodowego (www.npn.pl). Zaoferowana cena wyniosła 119800,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Usługi Rybackie Marek Bednarski, ul. Paca 1A/16, 16-400 Suwałki i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 18.05.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-5/17 na świadczenia usług telefonii komórkowej, które realizowane będą przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez okres 24 miesięcy, na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

SALON ORANGE ŁAPY, 18-100 ŁAPY, UL. SIKORSKIEGO 13

12.05.2017 godz. 15:51

100% cena

1378,52

1 695,58

-

2

PPHU-MAG Mirosław Górski

ul. Główna 32/2

18-100 Łapy

12.05.2017 godz. 13:55

100% cena

1191,00

1464,93

oferta wybrana do realizacji

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 141,45 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma PPHU-MAG Mirosław Górski, ul. Główna 32/2, 18-100 Łapy, przedstawiciel firmy Polkomtel i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 18.05.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-8/17 na dostawę oprogramowania biurowego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski

17.05.2017

godz. 9:10

100% cena

970,00

1193,10

oferta wybrana do realizacji

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Zaoferowana cena wyniosła 1193,10 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


W związku z realizacją zadania: Monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w 2017 dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 9 maja 2017 roku wpłynęła 1 oferta na wykonanie w.w zadania zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym. Najkorzystniejszą cenę 17 220,00zł zaoferowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat ul Wołodyjowskiego 8A lok. 1 Białystok.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 9.05.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-7/17 na dostawę fabrycznie nowego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu z przodu łodzi motorowej w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

3

Inżynieria Sanitarna i Lądowa Stanisław Hońdo, ul. Kasprowicza 10, 59-400 Jawor

04.05.2017, godz. 8:17

100% cena

25900,00

31857,00

oferta wybrana do realizacji

 W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 31857,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Inżynieria Sanitarna i Lądowa Stanisław Hońdo, ul. Kasprowicza 10, 59-400 Jawor i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 27.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie realizacji projektu "Ośrodek edukacji przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie"


Kurowo, 25.04.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu zapytania

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-6/17 na dostawę fabrycznie nowego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu z przodu łodzi motorowej w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Brak

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym.

W związku z brakiem ofert unieważniam zapytanie ofertowe pozostawiając je nie rozstrzygnięte.

 

Zastępca Dyrektora

Narwiańskiego Parku Narodowego

Jerzy Kostrzewski


Kurowo, 18.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

 


Kurowo, 30.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-4/17 na dostawę fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:
L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

AiW System s.c.

A. Drozdowski, W. Stypułkowski

28.03.2017

100% cena

26790,00

32951,70

-

2

P.H.U. Elektryk Jarosław Dadura

29.03.2017

100% cena

29244,72

35971,00

-

3

Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski

29.03.2017

godz. 10:34

100% cena

25200,00

30996,00

oferta wybrana do realizacji


 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 30966,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


 

Kurowo, 21.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-1/17 na wykonanie czynności notarialnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Kancelaria Notarialna Notariusz Małgorzata Dadura

13.03.2017 godz. 09:19

100% cena

495,00

608,85

Oferta wybrana. Cena wyliczona na podstawie zaoferowanych upustów i stawek, zgodnie ze złożoną ofertą

 W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 608,85 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Kancelaria Notarialna Notariusz Małgorzata Dadura i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 21.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-3/17 na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją planowanych przez Narwiański Park Narodowy inwestycji w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

WODNIK Wiktor Żmieńka

14.03.2017 godz. 15:53

100% cena

72000,00

72000,00

-

2

Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o.

17.03.2017 godz. 08:18

100% cena

48000,00

59040,00

-

3

Antoni Kluczko PROJEKT

17.03.2017 godz. 08:40

100% cena

25000,00

25000,00

oferta wybrana

4

COMPONO Sp. z o.o.

17.03.2017 godz. 14:15

100% cena

89000,00

109470,00

-

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 25000,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Antoni Kluczko PROJEKT i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 21.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-2/17 na wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Rzeczoznawca Majątkowy Małgorzata Bobek

16.03.2017 godz. 11:21

100% cena

368,00

452,64

-

2

Wycena Nieruchomości Maciej Urban

16.03.2017 godz. 15:04

100% cena

265,00

265,00

-

3

Biuro Obsługi Nieruchomości „GEOTAKSACJA” Piotr Gierasimiuk

16.03.2017 godz. 23:25

100% cena

115,00

141,45

oferta wybrana

4

WIZAN” Biuro wyceny i zarządzania nieruchomościami Włodzimierz Jakoniuk

17.03.2017 godz. 8:48

100% cena

243,00

298,89

-

5

Ewa Wojciul

Wyceny i doradztwo majątkowe rynku nieruchomości

17.03.2017 godz. 13:08

100% cena

324,00

398,52

-


 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 141,45 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Biuro Obsługi Nieruchomości „GEOTAKSACJA” Piotr Gierasimiuk i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 21-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/7/2016 na świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 36 miesięcy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku wraz z dostawą 1 aktywnej, skonfigurowanej karty SIM w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 1 108,235zł brutto zaoferowała firma Telestrada SA ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku NarodowegoKurowo, 21-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/6/2016 na dostawę nowego komputera do aktualizacji baz danych oraz informacji przestrzennej z oprogramowaniem, realizowanego w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Najniższą cenę w wysokości 20 000zł brutto zaoferowała firma KaKaDu Karol Kowalewicz 15-597 Białystok ul. Laurowa 5. Zaproponowane urządzenie to Model komputera: Dell T3620 MT365W, system operacyjny Windows 10pro, monitor EIZO Color Edge 230, oprogramowanie biurowe Microsoft Office2016 Professional, oprogramowanie GIS ARCGIS for Desktop Basic 10,4


 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo, 19-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/8/2016 na dostawę Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej, realizowanego w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło 6 ofert. Najniższą cenę w wysokości 159,00. brutto zaoferowała firma Świat Reklamy Agata Szymborska-Rogalska 15-691 Białystok ul. Gen. St. Maczka 82

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo, 14-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/4/2016 na dostawę nowego komputera przenośnego i oprogramowania, realizowanego w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1. Część I zamówienia dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty. Najniższą cenę w wysokości 3 287,00. brutto zaoferowała firma KaKaDu Karol Kowalewicz 15-597 Białystok ul. Laurowa 5. Zaproponowane urządzenie to Model Lenovo Z51-70.

 1. Część II zamówienia – dostawa 1 szt. oprogramowania biurowego

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Najniższą cenę w wysokości 969,00zł brutto zaoferowała firma KaKaDu Karol Kowalewicz 15-597 Białystok ul. Laurowa 5. Zaproponowane oprogramowanie to Microsoft Office 2016 Medialess I BOX Pl

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo, 12-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/5/2016 na dostawę fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków, w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 9 993,75zł brutto zaoferowała firma NEW-TECHNOLOGY POLAND BIAŁYSTOK Sp z o.o. ul. Krakowska 17 Białystok, która zaoferowała urządzenie Develop ineo +227.

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 


Kurowo, 24-11-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/1/2016 na wykonanie Wyceny nieruchomości w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 141,45zł brutto zaoferowała firma Biuro Obsługi Nieruchomości „GEOTAKSACJA” Piotr Gierasimiuk

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 24-11-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/2/2016 na wykonanie Czynności notarialnych w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta, którą zaproponowała Kancelaria Notarialna Wiesława Maria Warakomska. Zaoferowana kwota to 617,95zł brutto wyliczona na podstawie zaoferowanych upustów i stawek.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


 

Kurowo, 28-04-2016 r.

KUROWO 10 18-204 KOBYLIN BORZYMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy : wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28-04-2016 r. w siedzibie NPN , Kurowo10 , 18-204 Kobylin Borzymy.

2. Niepodzielny obszar A ( 79,54 ha ) wyznaczony do dzierżawy z szczegółowym wykazem działek ewidencyjnych oraz lokalizacją i powierzchnią zawarte są w zał. nr 1 do projektu umowy.

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1 zainteresowanego uczestnika ,

niedopuszczonych nie było.

4. Licytowany obszar

- wywoławcza wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy) - 51523,63zł

- najwyższa osiągnięta w licytacji wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy) – 52043,63zł

5. Uczestnikiem przetargu , który przetarg wygrał jest :

SINNER Sp. z o.o. Sp. k. , ul Spychowska 2B/5 , 01-472 Warszawa

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


Kurowo, 22-12-2015 r.

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

KUROWO 10 18-204 KOBYLIN BORZYMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy : wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na sprzedaż pojazdu samochodowego będącego własnością Narwiańskiego Parku Narodowego.

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11-12-2015 r. w siedzibie NPN ,

Kurowo10 , 18-204 Kobylin Borzymy.

2. Przedmiot przetargu : OPEL Astra Classic, nr rej. BWM G954, rok produkcji 2001,

Nr VIN W0L0MFF192G004417

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1-go zainteresowanego uczestnika ,

niedopuszczonych nie było.

4. Licytowany w/w pojazd – cena wywoławcza 3200,00 zł , minimalne postąpienie 35,00 zł ,

najwyższa cena osiągnięta podczas licytacji 3235,00 zł

5. Uczestnikiem przetargu , który przetarg wygrał jest :

Mykola Prushynskyy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

 

                                                                                                                                 Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


OGŁOSZENIE

 

Kurowo, 16-10-2015 r.

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

18-204 KOBYLIN BORZYMY

KUROWO 10

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 07 października 2015 roku dotyczącego wykonania prac pielęgnacyjnych sadu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w Narwiańskim Parku Narodowym,

przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1

„ Ekodachy ”

Paweł Pawłowski

16-350 Lipsk

Krasne 35

64800,00 zł

 

 

2

Zakład Produkcji Przyczep Towarowych

Filip Michał Huryń

15-801 Białystok

ul. Akacjowa 8

42888,96 zł

 

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„ MAPOLL”

Marek Czesław Janusz

15-765 Białystok

Ul. Długa 46

98999,99 zł

 

4

BUDREM

Kisło Janusz

15-589 Białystok

Kuriany 82 F

53892,00 zł

 

5

ALP-LIN

Adam Piątkiewicz

BATO –MAŁOPOLSKA

38-316 Wysowo-Zdrój 97/210

 

 

47990,00 zł

 

6.

MÓJ DOM Z DREWNA

Tomasz Waszkiewicz

16-310 Sztabin

Jaziewo 103 B

42984,00 zł

 

7

Usługi ogrodniczo-porządkowe

WW –Serwis

Winiarski Waldemar

55-040 Kobierzyce

Tyniec nad Ślęzą

ul. Cicha 1a

 

92880,00 zł

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy:

Zakład Produkcji Przyczep Towarowych

Filip Michał Huryń

15-801 Białystok

ul. Akacjowa 8

Oferta nr 2 firmy Zakład Produkcji Przyczep Towarowych spełnia wszystkie kryteria wyboru zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

 

 

Dyrektor

 Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 

     Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2015 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na: dostawę fabrycznie nowego samochodu z napędem 4x4; przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy
Cena netto
Cena brutto
Uwagi
1
P.U.H. Grafix Krzysztof Łukaszewski
Al. 1000-lecia P.P. 71
 15-111 Białystok
76 585,36
94 200,00

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Jedyna oferta wpłynęła od firmy P.U.H. Grafix Krzysztof Łukaszewski. Ponieważ oferta spełnia wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym, firma ta została wybrana do realizacji zadania.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.npn.pl


Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 19 czerwca 2015 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na: OSZACOWANIE STRUKTURY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ ORAZ OCENĘ KONDYCJI ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA; przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i adres  wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Usługi Rybackie Marek Bednarski

ul. Paca 1A/16   16-400 Suwałki

55 000 zł

59 400 zł

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Jedyna oferta wpłynęła od firmy Usługi Rybackie Marek Bednarski. Ponieważ oferta spełnia wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym, firma ta została wybrana do realizacji zadania.

 

 Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.npn.pl

                                                                         Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu
19 maja 2015 roku dotyczącego dostawy  fabrycznie nowej  kosiarki samojezdnej John Deere wraz z wyposażeniem, przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1

JAKUBTECH

Jakub Piekarzewicz

46-300 Olesno

ul. Wojska Polskiego 4

39360,00 zł

 

 

2

CONTRACTUS Sp. z o.o

16-100 Sokółka

ul. Kresowa 14

39500,00 zł

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% najniższa cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy:

JAKUBTECH  Jakub Piekarzewicz

46-300 Olesno  ul. Wojska Polskiego 4

 

Oferta nr 1 firmy JAKUBTECH spełnia wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor                       

 Narwiańskiego Parku Narodowego

    Ryszard Modzelewski                  


 

INFORMACJA  O WYNIKU   PRZETARGU

Dotyczy :  wyniku   przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości  będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  21-04-2015 r. w siedzibie NPN ,     

   Kurowo10 , 18-204 Kobylin Borzymy.

2. Niepodzielny obszar A  ( 170,76 ha ) wyznaczony do dzierżawy z szczegółowym wykazem     

   działek ewidencyjnych oraz lokalizacją  i powierzchnią  zawarte są w zał. nr 1 do         

   projektu umowy.

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 5 zainteresowanych uczestników ,

   niedopuszczonych nie było.

4. Licytowany obszar

  - wywoławcza  wysokość  rocznych opłat z tytułu korzystania z   

    nieruchomości (dzierżawy) - 108511,15 zł

- najwyższa osiągnięta w licytacji  wysokość   rocznych opłat z tytułu korzystania z

  nieruchomości ( dzierżawy ) – 126000,00 zł                

5. Uczestnikiem przetargu , który przetarg wygrał jest :

 

     Gospodarstwo Ekologiczne BIO – AGRO   Sp. z o.o.  15-751 Białystok ,

     Al. Solidarności 9

 

Kurowo. dnia 29.04.2015 r.         
                                                                                                                                                                                                                                                                         
   Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


OGŁOSZENIE

 Narwiański Park  Narodowy  informuje , że  odstąpił od przeprowadzenia  postępowania przetargowego ,  ogłoszonego w dniu 10.03.2015 r. na stronie www.npn.pl   dotyczącego  przetargu ustnego nieograniczonego -  Dzierżawa nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego .

 

Kurowo. dnia 24.03.2015 r.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

 


 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

Rozstrzygnięcie postępowania Monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2015-2016

W związku z realizacją zadania: Monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2015-2016 dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 17 marca 2015 roku do godz. 15 wpłynęło 6 ofert na wykonanie w.w zadania zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym. Najkorzystniejszą cenę 36 900,00zł zaoferowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat ul Wołodyjowskiego 8A lok. 1 Białystok.

Wybór wykonawcy Monitoring - (pdf)

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

OGŁOSZENIE

 

Kurowo, 28.10.2014r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 08.10.2014 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 332986-2014, dotyczącym zadania : „„Termomodernizacja zabytkowego dworu w Kurowie – siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego”, wybrana została w dniu 23.10.2013 r. oferta złożona przez:

 

Zakład Budowlano - Instalacyjny

Grzegorz Ozorowski

ul. Janosika 16

15-173 Białystok

cena oferty brutto :  637 647,53 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ . Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę . Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi , zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert ( wg wyniku punktacji )  
Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium Cena

1.

„DROŹĘCKI” Marek Drożęcki

Konopki Jabłoń 9

      18-300 Zambrów

79,07 pkt.

2.

REMONTDOM s.c.

Marek Żukowski, Marek Grynczel

ul. Reymonta 1A

       15-717 Białystok

85,82 pkt

3.

P.W. „DARTOM” s.c. Tomasz Sylwester Skup, Dariusz Sawicki

       ul. Ekologiczna 1

      15-673 Białystok

76,61 pkt.

4.

MERX Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 1/40

15-066 Białystok  

94,75 pkt.

5.

      Zakład Budowlano - Instalacyjny Grzegorz Ozorowski,

      ul. Janosika 16

     15-173 Białystok

100 pkt

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.                                                                                                        

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

OGŁOSZENIE

 

Kurowo, 10.10.2014r.

Znak: NPN-ZUP –POIS/370/271- 8/14

 

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 06-10-2014 r. dotyczącego dostawy i montażu 2 kiosków internetowych wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki

ul. Palestyńska 8/72, 03-321 Warszawa

37 900,00

46 617,00

 

2

iMedia Joanna Sawicka

ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków

28 300,00

34 809,00

 

3

Webicon Lesław Kryczałło

ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock

18 500,00

22 755,00

Oferta została odrzucona: oferent w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe a dodatkowo ze względu na niedotrzymanie warunku dostarczenia oferty w wymaganym terminie.

4

TDC POLSKA sp. z o.o.

ul. Warszawska 53, 61 028 Poznań

60 625,00

74 568,75

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. W związku z odrzuceniem oferty firmy „Webicon” Lesław Kryczałło, najkorzystniejszą cenę brutto tj. 34 809,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych) zaoferowała firma: iMedia Joanna Sawicka, ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków. Oferta firmy iMedia spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

 

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

OGŁOSZENIE

 

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 11 września 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę przewodników dotyczących rozpoznawania roślin i ptaków przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Drukarnia Laser –Graf

Wojciech Włostowski

ul. Nowy Rynek 1

09-400 Płock

3 580 zł

3 759,00 zł

 

 

2

REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski sp.j

43-382 Bielsko-Biała

ul. Strażacka 35

4580 zł

4809 zł

 

 

3

K&K reklama poligrafia

ul. Ostatnia 22

31-444 Kraków

5600 zł

5880 zł

 

4

Formacja Raster Andrzej Busłowski 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne ul. Królewska 47

5296 zł

6514,08 zł

 

5

OMIKRON sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 15

05-082 Stare Babice

3900 zł

4095 zł

 

6

HELDRUK Helena Rąbalska ul. Partyzantów 3 B, 82-200 Malbork

5 180 zł

5439 zł

 

7

Zakład Poligraficzny „GRAWIPOL”

G. Zblewska i Wspólnicy Sp.j

76-200 ul. Poznańska 42

4 900 zł

5145 zł

 

8

Dynamo Druk Jakub Krakowiak 90-223 Łódź ul. Rewolucji 1905 92 lok D24

4 420 zł

5 436,60 zł

 

9

Gidart Pracownika graficzna Magdalena Niemczyk

ul. Krośnieńska 118 a

38-420 Korczyna

6 000 zł

6300 zł

 

10

Drukarnia Printgraph ul Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko

5 900 zł

6 195 zł

 

11

Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

ul. Sokołowsk 12 A

01-142 Warszawa

6 200 zł

6 510 zł

 

12

Drukarnia Biały Kruk

ul. Kleberga 14 B

15-691 Białystok

6 390 zł

6709,50 zł

 

13

DRUKMA- Zakład Poligraficzny

60-179 Poznań ul. Smoluchowskiego 5

8820 zł

10 848 zł

 

14

Studio Graficzne Piotr Kurasik

ul. Szymanowskiego 10 a/8

59-400 Jawor

3640 zł

3822,00 zł

 

15

Digital Media Sp. z o.o.

ul. Garczyńskiego 4 c

64-920 Piła

5 100 zł

5355,00 zł

 

16

Drukarnia Sil-Veg- Druk S.C.

42-700 Lubliniec

ul. Niegolewskich 12

5 100 zł

5355 zł

 

17

Imagine Design Group Anna Kwiatkowska

ul. Radzikowskiego 100/57

31-315 Kraków

8 000 zł

8400 zł

 

18

Adah Advertising sp. z o. o.

ul. Filtrowa 62/55

02-057 Warszawa

4700 zł

4935 zł

 

19

PASAŻ  Sp. z o.o.

ul. Rydlówka 24

30-363 Kraków

7 000 zł

7350 zł

 

20

Gabidruk Bogdan Waśniowski

Drukarnia Offestowa

Garlica Murowana 53

32-087 Zielonka

4 000 zł

4200 zł

 

21

Euro Pilot sp. z o.o.

ul. Konarskiego 3

01-355 Warszawa

4800 zł

5040 zł

 

22

Wydawnictwo &Studio reklamy „Optima” Krzysztof Kołacki 85-796 Bydgoszcz ul. Ks. Zygmunta Trybowskiego 5/37

6 940 zł

7 287 zł

 

23

„Sprint-2” Sp. z o.o.

ul. Techników 5

40-326 Katowice

5 200 zł

5460 zł

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: Drukarnia Laser –Graf, Wojciech Włostowski,
ul. Nowy Rynek 1 09-400 Płock

 

Oferta firmy Laser-Graf spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


 

 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Kurowo, 15.09.2014

NPN-271-21-1/2014

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Narwiański Park Narodowy informuje, iż postępowanie przetargowe  ogłoszone w dniu 29.08.2014 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 288648-2014 r , dotyczące zadania: „Termomodernizacja zabytkowego dworu w Kurowie – siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego",  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego , zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom , uczestnikom postępowania.

                                                                                                      

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


 

 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W związku z realizacją zadania: wykonanie zabiegów ochronnych polegających na wykaszaniu i usunięciu biomasy na powierzchni 72,33ha (rocznie) w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2014-2017,  dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 28 sierpnia 2014 roku do godz. 12 wpłynęło 5 ofert na wykonanie w.w zadania.

Najkorzystniejszą cenę 108 425,56zł (za 4 lata wykonywania zabiegów ochronnych) zaoferowała firma  Gospodarstwo Ekologiczne Natura Sp. z o. o. ul. Hetmańska 40 lok. 110, 15-727 Białystok

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

INFORMACJA  O WYNIKU   PRZETARGU

 

Dotyczy :  wyniku   przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości , będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  19-08-2014 r. w siedzibie NPN ,     

   Kurowo10 ,18-204 Kobylin Borzymy.

2. Niepodzielny obszar A  ( 27,00 ha ) wyznaczony do dzierżawy z szczegółowym wykazem     

   działek ewidencyjnych oraz lokalizacją  i powierzchnią  zawarte są w zał. nr 1 do         

   projektu umowy.

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 3 zainteresowanych uczestników ,

   niedopuszczonych nie było.

4. Licytowany obszar

  - wywoławcza  wysokość  rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy) - 17122,05 zł

  - najwyższa osiągnięta w licytacji  wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy)  - 17300,00 zł

5. Uczestnikiem przetargu który przetarg wygrał jest :

     Gospodarstwo Ekologiczne NATURA  Sp. z o.o. Sp. k  15-727 Białystok ,

     ul. Hetmańska 40 lok.110

 

                                                                                                                                                      Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 
 

 
tel./fax 86 4764811
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl
 
OGŁOSZENIE
 
 
Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 01 sierpnia 2014 roku dotyczącego remontu ogrodzenia drewnianego w Kurowie, przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto Uwagi
1
FALCOTrans 
Dariusz Dąbrowski
18-100 łapy 
ul. Piaskowa 2d/5
28700,00 zł  
2
Usługi Stolarskie
Jacek Słaboszewski
85-320 Bydgoszcz
ul. Waryńskiego 26/27
10541,10 zł  
3
ALP-LIN
Adam Piątkiewicz
38-316 Wysowa-Zdrój 84/6
28000,00 zł  

 

Oferta wykonawcy PPHU ELEKTOR Spółka Cywilna , Janusz Jackiewicz, Beata Jackiewicz 16-100 Sokółka , Bogusze 58 - z ceną 14760,00 zł brutto została odrzucona , ponieważ wpłynęła po wymaganym terminie składania ofert.
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% najniższa cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy:
 
Usługi Stolarskie
Jacek Słaboszewski
85-320 Bydgoszcz
ul. Waryńskiego 26/27
 
Oferta nr 2 firmy Usługi Stolarskie spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl
 
Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
 

 
OGŁOSZENIE
Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 31 lipca 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż elementów ogródka dydaktycznego na ścieżce przyrodniczej „Park przydworski w Kurowie” przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:
 
lp. Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy Cena netto Cena brutto
1
Mentor S.C Agencja Reklamy i Dydaktyki
ul. Grunwaldzka 27 a, 78-320 Połczyn Zdrój 
12 000 zł 14 760 zł
2
Pracownia Plastyczna „Studio 22”
ul. Moniuszki 8/4 78-320 Połczyn Zdrój
19 500 zł 23 985 zł

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: Mentor S.C Agencja Reklamy i Dydaktyki ul. Grunwaldzka 27 a, 78-320 Połczyn Zdrój
Oferta firmy Mentor S.C. spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl
 
Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
 

 
OGŁOSZENIE
 
Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 28 lipca 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę przewodników dotyczących rozpoznawania roślin i ptaków przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:
 
Lp
Nazwa i adres
wykonawcy/dostawcy
Cena netto Cena brutto Uwagi
1
Drukarnia Laser –Graf
Wojciech Włostowski
ul. Nowy Rynek 1
09-400 Płock
3 380 zł 4 157,40 zł  
2
REMI-B Krzysztof Boiński,
Adam Krokowski sp.j
43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 35
3960 zł 4870,80 zł  
3
K&K reklama poligrafia
ul. Ostatnia 22
31-444 Kraków
5600 zł 6 888 zł  
4
Zakład Poligraficzny Dziamski-
Gryska
62-020 Swarzędz ul.
Żeromskiego 10
4 950 zł 6088,50 zł  
5
OMIKRON sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice
4000 zł 4200 zł  
6
HELDRUK Helena Rąbalska ul.
Partyzantów 3 B, 82-200
Malbork
5 300 zł 6519 zł  
7
Zakład Poligraficzny
„GRAWIPOL”
G. Zblewska i Wspólnicy Sp.j
76-200 ul. Poznańska 42
4 400 zł 5412 zł  
8
Arkuszowa Drukarnia
Offsetowa Sp. z o.o
ul. Traugutta 40
05-825 Grodzisk Mazowiecki
7 100 zł 8 733 zł  
9
Optigraf Marcin Olszewski
Nielub 2A
87-200 Wąbrzeźno
5798 zł 6087,90 zł  
10
PPH ZAPOL Dmochowski,
Sobczyk Sp.J.
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
3 830 zł 4710,90 zł
Oferta
nieważna -
brak 2 strony
formularza
11
Oficyna Drukarska Jacek
Chmielewski
ul. Sokołowsk 12 A
01-142 Warszawa
6 200 zł 6 510 zł  
12
UNIGRAF Józef Kloska 
85-009 Bydgoszcz 
ul. Dworcowa 71
3 000 zł 3 150 zł  
13 DRUKMA- Zakład Poligraficzny 8820 zł ?
Oferta
nieważna
nieczytelna,
brak 2 strony
formularza 
14
Studio Graficzne Piotr Kurasik
ul. Szymanowskiego 10 a/8
59-400 Jawor
4987 zł 5 236,35 zł  
15
AGA PRESS Agencja
Wydawniczo-Reklamowa
Wydawnictwo Aleksander 
06-100 Pułtusk 
ul. Świętojańska 15
6 400 zł 6 720 zł  

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: UNIGRAF Józef Kloska 85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 71

Oferta firmy UNIGRAF spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 86 4764811,   

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 22 lipca 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na modernizacji wiaty turystycznej i miejsca na ognisko na polu biwakowym w Kurowie oraz wykonanie zadaszeń dla turystów przy wieżach widokowych – 4 szt. przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:
 
 
Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto Cena brutto Uwagi
1

Mój Dom z Drewna Waszkiewicz Tomasz

Jaziewo 103 B 

16-310 Sztabin

39 200 zł 48 216 zł  
2

PPHU ELEKTOR Sc.

Janusz Jackiewicz Beata Jackiewicz

16-100 Sokółka

Bogusze 58

40 000 zł 49 200 zł  
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: Mój Dom z Drewna Waszkiewicz Tomasz, Jaziewo 103 B, 16-310 Sztabin

Oferta firmy Mój Dom z Drewna spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
 

 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 86 4764811,   

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 16-07-2014 r. dotyczącego wykonania infrastruktury do montażu, dostawy i montażu 2 kiosków internetowych, przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Infobox Sp. Z o.o.

Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

44 940,00

55 276,20

 

2

DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki

ul. Palestyńska 8/72, 03-321 Warszawa

33 600,00

41328,00

Oferta nie spełnia wymaganych warunków

3

Webicon Lesław Kryczałło

Ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock

22 785,00

28 025,55

 

4

iMedia Joanna Sawicka

ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków

38 500,00

47 355,00

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: Webicon Lesław Kryczałło ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock. Oferta firmy Webicon spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

 

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 86 4764811,   

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 16.07.2014 r., dotyczącym zadania: „Wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę operatów szacunkowych gruntów prywatnych położonych w granicach Parku w latach 2014 -2015. Operaty sporządzone będą na potrzeby wykupu gruntów przez NPN”.

Do dnia 25.07.2014 r. wpłynęły następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena brutto

1

Wycena Nieruchomości Olga Tott-Świątnicka, Warszawa, ul. Pirenejska 14 lok. 2

479,70

2

FAKTOR Sp. z o.o., Olsztyn, ul. Towarowa 9

552,27

3

B. O. N. GEOTAKSACJA P. Gierasimiuk, Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

72,57

4

Biuro Wycen Jerzy Dąbrowski, Białystok, ul. Św. Rocha 7 m 6

279,00

5

Wycena Nieruchomości Maciej Urban, Białystok, ul. Podleśna 42/3

258,00

6

Ewa Wojciul Wyceny i Doradztwo Majątkowe Rynku Nieruchomości, Piastów, ul. Harcerska 30 lok.206

442,80

7

P.P.U. „Wycena” K. Fajfer, T. Fajfer, Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 6

984,00

8

A J M Wycena Nieruchomości, Białystok, ul. Diamentowa 21

356,70

 

Ponieważ 100% kryterium oceny była cena, wybrana została oferta firmy: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA P. Gierasimiuk, Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A. Oferta ta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl.

Kurowo, dnia 31.07.2014r.

 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 86 4764811,   

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 16.07.2014 r., dotyczącym zadania: „Obsługa obejmująca czynności notarialne w latach 2014-2015 dotyczące nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego, nieruchomości położonych w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody”

do dnia 25.07.2014 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena brutto

Uwagi

1

W. M. Warakomska Kancelaria Notarialna

18-100 Łapy, ul. Gen. Sikorskiego 26 lok. 2

590,75

Bez opłat sądowych

2

Kancelaria Notarialna Notariusz E. Czerwińska

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 7 lok 11

813,55

Bez opłat sądowych

3

H. Piotrowska Kancelaria Notarialna

15-062 Białystok, ul Warszawska 20 lok. 3

647,29

Bez opłat sądowych

 

Ponieważ 100% kryterium oceny była cena, wybrana została oferta kancelarii:

W. M. Warakomska Kancelaria Notarialna 18-100 Łapy, ul. Gen. Sikorskiego 26 lok. 2. Oferta ta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.npn.pl.

Kurowo, dnia 31.07.2014r.

 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy
 
tel./fax 86 4764811,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl
 
OGŁOSZENIE
 
Narwiański Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 24.03.2014 r., dotyczącym zadania: „Dostawa monitora komputerowego i plotera", do dnia 1.04.2014 r. wpłynęły następujące oferty:
 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

1

STARTAX Leszek Łuczaj

ul. Starobojarska 18, 15-073 Białystok

19 495,50 zł

2

Fabryka Wydruków Mariusz Micner

ul. Jarzębinowa 10/4

15-793 Białystok

20 454,90 zł

 
Ponieważ 100% kryterium oceny była cena przy zachowaniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych, została wybrana oferta firmy STARTAX Leszek Łuczaj
ul. Starobojarska 18, 15-073 Białystok. Oferta ta spełnia wymagania techniczne stawiane w zapytaniu ofertowym.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Kurowo, dnia 2.04.2014r.
 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy
 
tel./fax 86 4764811,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl
 
OGŁOSZENIE
 
Narwiański Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 19.03.2014 r., dotyczącym zadania: „Dostawa lunety obserwacyjnej i gogli noktowizyjnych", do dnia 28.03.2014 r. wpłynęły następujące oferty:
 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Delta Optical G. Matosek H. Matosek Sp. j.

Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

18 603,00 zł

2

KESTREL Jacek Betleja

ul. Krzywa 31/19, 41-500 Chorzów

17750,00 zł

 
Ponieważ 100% kryterium oceny była cena przy zachowaniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych, została wybrana oferta firmy KESTREL Jacek Betleja
ul. Krzywa 31/19, 41-500 Chorzów. Oferta ta spełnia wymagania techniczne stawiane w zapytaniu ofertowym.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Kurowo, dnia 31.03.2014r.
 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 086 476-48-11,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

 

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że postępowanie przetargowe ogłoszone w dniu 14-01-2014 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 14748-2014, dotyczącym zadania: „Budowa hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy" zostało unieważnione.
Uzasadnienie wyboru:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust. 1 ptk 4 PZP)

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Kurowo. dnia 12.02.2014r.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 086 476-48-11,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją zadania: POIS. 05.01.00-00-370/12 „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001” Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 07.11.2013 r.
w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 234935-2013, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  dotyczącym zadania: „Modernizacja pola biwakowego w Kurowie”, w dniu 04.12.2013 r. wybrana została  oferta złożona przez:

„DROŻĘCKI”  Marek Drożęcki
Konopki Jabłoń 9
18—300  Zambrów
cena oferty brutto:  326 581,94  zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium "Cena"

1

Zakład Budowlany mgr inż. Stanisław Mączyński, 18-200 Wysokie Mazowieckie Pl. Odrodzenia 21

99,14

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” sp. j Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza 15-950 Białystok ul. Dąbrowskiego 28

90,92

3

„WIKTORBUD” Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Kalinowski, 15-523 Białystok Grabówka ul. Wypoczynkowa 18

89,16

4

P.P.H.U Rostkowscy s.c. J. W. Rostkowscy, 07-415 Olszewo-Borki ul. Wierzbowa 3

98,73

5

„DROŻĘCKI”  Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9 , 18—300  Zambrów

100

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Kurowo. dnia 04.12.2013r.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego

Projekt „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 086 476-48-11,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 30.10.2013 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 442838-2013, dotyczącym zadania: „Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna", wybrana została w dniu 18.11.2013 r. oferta złożona przez: POL-KOP, Usługi Koparko-Ładowarką, Dorota Krentowska, Kopisk 28, 16-002 Dobrzyniewo Duże – cena oferty brutto: 69 421,20 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Punkty w kryterium Cena
1 POL-KOP, Usługi Koparko-Ładowarką, Dorota Krentowska, Kopisk 28, 16-002 Dobrzyniewo Duże 100
3 Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewic, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

22,54

Ofertę nr 2 złożoną przez Usługi Transportowo Sprzętowe, Małgorzata Dojlida, ul. Świerkowa 3, 16-070 Choroszcz ,odrzucono z powodu nie spełnienia przez wykonawcę warunku przedstawionego w pkt VII SIWZ, ppkt 1.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego

Projekt „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY
KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

INFORMACJA  O WYNIKU  PRZETARGU

Dotyczy:  wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji publicznej na sprzedaż pojazdu samochodowego  będącego  własnością   Narwiańskiego Parku Narodowego.

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  18-10-2013 r. w siedzibie NPN, Kurowo10, 18-204 Kobylin Borzymy.
 2. Przedmiot przetargu – Łada Niva , nr rej: BWM  E232, rok produkcji 2000, Nr VIN: XTA212140Y1503886 
 3. Do wzięcia udziału  w przetargu – licytacji  dopuszczono 2 zainteresowanych uczestników, niedopuszczonych nie było.
 4. Licytowany   ww. pojazd -   cena  wywoławcza 2300 zł, minimalne  postąpienie 25,00 zł, najwyższa cena  osiągnięta podczas  licytacji 3100,00 zł.
 5. Uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał jest: Piotr Trojanowski , ul. Krótka 7, 09-500  GOSTYNIN

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 08.10.2013 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 408096-2013 , dotyczącym zadania : „ Remont budynku gospodarczego w Kurowie" , wybrana została w dniu 25.10.2013 r. oferta złożona przez:

REMBUT
16-020  Czarna Białostocka
ul. Mieszka I  nr 9
cena oferty brutto :  81630,09 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ . Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę . Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje , iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi , zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert ( wg wyniku punktacji )

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Punkty w kryterium Cena
1 ZRB  Adam Florczak, ul. Branickiego 37,
16-070 Choroszcz
74.66
2 MAKBUD – Usługi Remontowo Budowlane
Ul. Cygańskiego 14, 18-100 Łapy
68.08
3 REMBUT  ul. Mieszka I  nr 9
16-020  Czarna Białostocka
100
4 Pawo s.c. , ul. Rybacka 75A,
15-521 Białystok Zascianki
85.92
5 Drożęcki  Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów 77.45

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego , zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Kurowo. dnia 25.10.2013r.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


W związku z realizacją zadania: Wykonanie zabiegów ochronnych na torfowisku Rynki w latach 2013-2014 dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 02 października 2013 roku do godz. 12 wpłynęły 2 oferty na wykonanie w.w zadania.

Najkorzystniejszą cenę 41 921,00zł zaoferowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat 15-309 Białystok ul. Wołodyjowskiego 8A/1

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na oferty na zarybianie obszaru Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przeprowadzono rozpoznanie cenowe zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 10 września 2013 roku wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Firma Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku; ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok przedstawiła ofertę na kwotę 34 020,00 zł brutto i została wybrana do realizacji zamówienia.
 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację wybranych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001.

W związku z realizacją zadania: POIS.05.01.00-00-370/12 „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001, przeprowadzono przetarg nieograniczony, umieszczając informację o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do dnia 17 lipca 2013 roku do godz. 9.00 wpłynęło 5 ofert na wykonanie ww. zadania, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Cenę 391 798,90 zł brutto zaoferowała firma:

P.P.H.U. „ROSTKOWSCY” s.c.
J. W. Rostkowscy
07-415 Olszewo-Borki ul. Wierzbowa 3

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że oferta ww. firmy otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.
Pozostałe firmy otrzymały następującą ilość punktów:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zagłoba” Ewelina Byczyk-Kalinowska, 15-523 Grabówka ul. Wypoczynkowa 18 A – 98,26 pkt.
 • ABAKO Tomasz Szczypiński, Szyszki 135,  06-124 Szyszki – 96,10 pkt.
 • TARTAK „BRONEK” Mieczysław Bronisz, 08-210 Platerów, ul. 3 Maja 11 – 95,51 pkt.
 • PROMEDIA Ewa Jędrychowska-Matusik, 15-239 Białystok, ul. Bracka 2 – 79,63 pkt.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu z napędem 4x4 – 1 szt.

W związku z realizacją projektu  ”Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków”  o numerze LIFE09 NAT/PL/000263, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narwiański Park Narodowy przeprowadzono przetarg nieograniczony, umieszczając informację o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do dnia 19 lipca 2013 roku do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie ww. zadania, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Oferta na kwotę 98040,00 zł brutto została złożona przez firmę: P.H.U „GRAFIX” Krzysztof Łukaszewski Al. 1000-lecia P.P. 71, 15-111 Białystok

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferta ww. firmy otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na oferty na wykonanie 3 przelotów statkiem powietrznym w celu wykonania dokumentacji fotograficznej rejonów realizacji projektu położonych na obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna.

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przeprowadzono rozpoznanie cenowe zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 10 lipca 2013 roku wpłynęł a 1 oferta spełniająca warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Firma "Liberty fly" s.c. Marek Zdrojewski, Jerzy Grabowski; Horodniany 43 m.1, 16-001 Kleosin przedtstawiła ofertę na kwotę 3300 zł brutto i została wybrana do realizacji zamówienia.
 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenie ogródka dydaktycznego

 

(5 elementów) oraz ławek i stołów (10 kompletów).

 

W związku z realizacją zadania: "Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001" dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 09 lipca 2013 roku wpłynęły
2 oferty na dostawę ww. elementów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym.

Obie firmy wykazały doświadczenie w realizacji podobnych zamówień. Najkorzystniejszą cenę
29 999,70 zł zaoferowała firma :

Mentor s.c agencja reklamy i dydaktyki, Elżbieta i Paweł Majchrzak, 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Grunwaldzka 27 a

 

Zastępca Dyrektora

Narwiańskiego Parku Narodowego

Jerzy Kostrzewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Narwiański Park Narodowy zawiadamia, że przeprowadzone postępowanie przetargowe w dniu 28 czerwca 2013 roku na „Modernizację wybranych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 20001” zostało unieważnione na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt. 4 Prawo Zamówień Publicznych.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski