Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu - „Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Ogłoszenie „Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. - właściwa treść ogłoszenia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf

zmiany_i_wyjasnienia_z_dnia_06.04.2020.pdf

zal_nr_1_do_siwz_opz_po_zmianach_z_dnia_06.04.2020.docx

zal_nr_4_do_siwz_wzor_umowy_po_zmianach_z_dnia_06.04.2020.docx

espd-response_z_dnia_08.04.2020.pdf

espd-response.xml dodane 08.04.2020.*.xml  Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

zmiany_i_wyjasnienia_z_dnia_08.04.2020.pdf

Sprostowanie ogłoszenia z_dnia_10.04.2020.pdf

Narwiański Park Narodowy informuje, że w celu zapewnienia jawności z czynności otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn: "Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych", otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem platformy ZOOM.

Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez użycie udostępnionego linku. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie Zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert - prosimy o monitorowanie strony.

Link do transmisji z otwarcia ofert: https://zoom.us/j/93996308907?pwd=WEhWS2NGUkc4clVucjdrZG1FeHR2Zz09

Proces uruchomienia i dostępu do transmisji online:
Po skorzystaniu z linku udostępnianego wyżej (klikając na niego) program zostanie pobrany i uruchomi się instalacja, a potem nastąpi podłączenie do transmisji. W przypadku posiadania już takiego programu podłączenie do transmisji nastąpi automatycznie.

Meeting ID: 990 4132 3296    Password: 533780

 

Informacja z otwarci ofert  - z dnia  2010-04-16

 

 

 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

2. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.

2a. Załącznik nr. 2 do SOPZ

3. Załącznik nr 3 – Wzór Jedz

4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

5. Załącznik nr 5- Klucz publiczny -asc, klucz spakowany - zip

UWAGA: w celu pobrania pliku proszę nie używać lewego przycisku myszy tylko kliknąć prawym przyciskiem myszy na załącznik nr 5 i wybrać opcję zapisu pliku na dysku. Proces ten może różnić się nieznacznie na różnych przeglądarkach. Np. w przypadku przeglądarki firefox należy wybrać opcję "zapisz element docelowy jako..."

6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy

7. Załącznik nr 7 – Wykaz usług

8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób

9. Załącznik nr 9 – Wykaz sprzętu

10. Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

11. Załącznik nr 11 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

12. Załącznik nr 12 – Zasięg opracowania w formacie .zip (wersja wektorowa i rastrowa)

13. załącznik nr 13 –Instrukcja Użytkownika Systemu MiniPortal ePUAP.

14. załącznik nr 14 – Identyfikator postępowania