Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg ustny nieograniczony - na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Kurowo 10, tel. (85) 718-14-17

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony

na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 

Przedmiotem przetargu jest zbiór trawy w sezonach letnich lat 2017 – 2019 i dotyczy nieruchomości bez obciążeń:

w obrębie ewidencyjnym Kurowo na działkach nr: 4/3 i 3/1

o powierzchni użytkowej 7,55 ha;

 

  1. Cena wywoławcza netto pozyskania trawy z powierzchni 1 ha wynosi 60 zł.

  2. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej planowanej powierzchni zbioru należy wpłacić do kasy NPN w Kurowie najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.45

  3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej

  4. Uczestnicy przetargu w jego wstępnej części zostaną zapoznani z treścią umowy – usługi , która zostanie zawarta z osobę ( firmą), która przetarg wygrała

  5. Przetarg odbędzie się 25.04.2017 r. o godz. 10 w siedzibie NPN w Kurowie

  6. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 668 343 467; 660 662 011 lub (85) 718 14 17.

 

.

DYREKTOR NPN