Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie Ofertowe - Obsługa obejmująca czynności notarialne dotyczące nabywania na własność NPN

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na usługę.

„Obsługa obejmująca czynności notarialne dotyczące nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego, nieruchomości położonych w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody w terminie od dnia podpisania umowy do 30 września 2015 roku”.