Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum 2021r.

Kurowo 19.11.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na bezgotówkowego zakupu paliw ciekłych, produktów nie paliwowych oraz usług przy pomocy dostarczonych przez Wykonawcę płatniczych kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo 15.11.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania na „Opracowanie koncepcji modernizacji ścieżki przyrodniczej „Kładka wśród bagien” zlokalizowanej na działce nr 4/3 w Kurowie gm. Kobylin Borzymy oraz jej przedłużenie do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka.”


Kurowo 10.11.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Wykonanie zabiegów ochrony czynnej


Kurowo 04.11.2021

Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_-_zakup samochodu.pdf


Kurowo 29.10.2021

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 z układem hybrydowym


Kurowo 26.10.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania  na dostawę 3 samochodów osobowych .pdf


Kurowo 12.10.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodów


Kurowo 09.07.2021

Wyniki Trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.


Kurowo 23.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:„Dostawa drona z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniami”


Kurowo 11.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie Monitoringu lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w-2021


Kurowo 26.05.2021

Wynik przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych.


Kurowo 18.05.2021

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomośći


Kurowo 29.04.2021

Ogłoszenie o wyborze oferty - zadanie 1 (dostawa odziezy)


Kurowo 19.04.2021

Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo 13.04.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dzierżawa  nieruchomości.


Kurowo 12.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego postępowania na dostawę odzieży ochronnej.


Kurowo 16.03.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wycena nieruchomości.


Kurowo 04.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Naprawa i konserwacja drewnianej infrastruktury... 


 

Kurowo 24.02.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-7/21 na dostawę fabrycznie nowych 6 szt. mobilnych tabletów wraz z akcesoriami ...


Kurowo 10.02.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycena nieruchomości


Kurowo 13.01.2021

Protokół z wyboru oferty na obsługę akwarium


Kurowo 11.01.2021

Ołoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie obsługi zamówień publicznych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego.