Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum 2018r.

Kurowo 15.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert przetargu  - "Wykonanie zabiegów ochrony czynnej  .. "


Kurowo 24.10.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie zabiegów ochronnych w lądowych siedliskach w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna


Kurowo 03.10.2018 r.

Unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w 2018 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz


Kurowo 03.10.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2018-2021 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz"


Kurowo 18.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy Wykonania corocznych zabiegów ochrony czynnej ...


Kurowo 11.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenie czteroletniego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów ..."


Kurowo 09.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -"Modernizacja kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno"


Kurowo 04.06.2018 r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monitoring lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000


Kurowo 24.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - : „ Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego, które zakwalifikowano do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji publicznej na wykonywanie zabiegów ochronnych oraz wyliczenie średniej ceny dzierżawy1 ha w 2018 roku.


Kurowo 18.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno, realizowanego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0165/16 pn. „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo - Śliwno” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Kurowo 10.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na modernizację kładki - .pdf


Kurowo 09.05.2018 r.

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_na_budowe_2_brodow_i_klapy.pdf


Kurowo 08.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na budowę brodów i klapy zastawki zwrotnej


Kurowo 07.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zamówienia zestawów ornitologicznych.


Kurowo 11.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pułapek żyworodnych


Kurowo 05.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - silnik


Kurowo 03.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie II części zamówienia - Młynarzówka ekspozycja


 


Kurowo 27.03.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania " Dostawa pułapek żywołownych do odłowu zwierząt oraz tratw - platform pływających do monitoringu ..."


Kurowo 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy postępowania nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-139-1/18 na: „Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

Uwagi

1

Gospodarka Nieruchomościami Marta Ogrodnik

Klewinowo 66A

16-061 Juchnowiec Kościelny

07.03.2018 godz. 8.26

100 % cena

600,00

738,00

 

2

TAKSADO Biuro Nieruchomości

Urszula Łaszcz

Ul. Lipowa 51 lok. 13

10.03.2018 godz. 10.00

100 % cena

290,00

290,00

 

3

„WALOR” Mirosław Szpica

Ul. Świerkowa 3

15-378 Śródlesie

10.03.2018 godz. 11.07

100 % cena

200,00

246,00

 

4

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA P. Gierasimiuk, Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

11.03.2018 godz. 22.08

100 % cena

170,00

209,10

Wybrana oferta

5

Wycena Nieruchomości Maciej Urban, Białystok, ul. Podleśna 42/3

12.03.2018 godz. 09.55

100 % cena

299,00

299,00

 

6

Wycena nieruchomości Joanna B. Waluk-Pacholska

Ul. Lipowa 51 p. 4

15-424 Białystok

14.03.2018 godz. 20.44

100 % cena

270,00

270,00

 

7

Dorota Ferenc

Ul. Szkolna 21

05-083 Zaborów

15.03.2018 godz. 10.35

100 % cena

550,00

676,50

 

8

PPU AnOst Bronisław Angielczyk

Ul. Bursztynowa 43

07-400 Ostrołęka

15.03.2018 godz. 10.41

100 % cena

2357,72

2900,00

 

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 209,10 zł brutto.

Cenę tę zaproponowała firma : Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA P. Gierasimiuk, Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A. Oferta ta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym. i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


Kurowo 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr Nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-154-3/18 na: „Dostawę paliw płynnych do pojazdów Narwiańskiego Parku Narodowego” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto

Cena brutto

uwagi

1

TRANS ŁUPIŃSCY s.j. Łupianka Stara 1B

14.03.2018 godz. 14.52

Cena 50%

Rabat 50%

6063,56

7458,18

oferta wybrana do realizacji

 W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 7 458,18 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma TRANS ŁUPIŃSCY s.j. Łupianka Stara 1B i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


Kurowo, 08.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O Wynikach  - Roboty budowlane.  - Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku „Młynarzówki” na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego

 


Kurowo, 07.02.2018 r.

Protokół

z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku

 1. W celu zamówienia:

Na przygotowanie i druk przewodnika (pełen kolor) do rozpoznawania roślin i zwierząt wodnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Zebrane oferty:
  Lp.

  Wykonawca

  Data otrzymania oferty

  Kryterium

  Cena netto zł

  Cena brutto zł

  uwagi

  1

  optiGRAF Marcin Olszewski

  Nielub 2A; 87-200 Wąbrzeźno

  05.02.2018, godz. 08:21

  100% cena

  15 500,00

  16 275,00

   

  2

  Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat"

  ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok

  05.02.2018

  godz. 15:25

  100% cena

  16000,00

  17800,00

   

  3

  Graffiti ART s.c.
  Anna Wilk, Sławomir Wilk
  33-112 Tarnowiec Zawada 128c

  05.02.2018

  godz. 13:56

  100% cena

  16490,00

  17314,50

   

 2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 16275,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma optiGRAF Marcin Olszewski, Nielub 2A; 87-200 Wąbrzeźno i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.


Kurowo, 12.01.26 r.

Protokół z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku


Kurowo, 12.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku "Młynarzówki"