Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów będących we władaniach NPN"

Kurowo .  24-05-2018

 

NPN-OOK-223-1/2018   

 

          

Ogłoszenie   o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania nr  NPN-OOK-223-1/2018  na : „ Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego, które zakwalifikowano  do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji publicznej na wykonywanie zabiegów ochronnych oraz wyliczenie średniej ceny dzierżawy

1 ha  w 2018 roku ².

 

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto

Cena

brutto

Uwagi

1

 

TAKSADO

Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz

ul. Lipowa 51 lok.13

15-424 Białystok

 

21.05.2018

100 % cena

23840,00

23840,00

Wybrana oferta

2

 

KONSORCJUM :

Kamila Kukawka-Chwalibóg

i  Maciej Urban

 

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Kamila Kukawka-Chwalibóg

Ul. Warszawska 70/19

15-078 Białystok

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Maciej Urban

Ul. Podleśna 42/3

15-233 Białystok

 

22.05.2018

100 %

cena

48900,00

48900,00

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym.  Najniższa zaoferowana cena wyniosła 23840,00 zł brutto.

Cenę tę  zaproponowała firma : TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz

ul. Lipowa 51 lok.13 ,15-424 Białystok . Oferta ta spełnia wymagania postawione  w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji zamówienia.

 

 

                                                                                                                        Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski