Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Rada naukowa

ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego:

 1. prof. dr hab. Henryk Banaszuk – Politechnika Białostocka;
 2. dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej – Politechnika Białostocka;
 3. mgr inż. Beata Bezubik – Regionalny Konserwator Przyrody;
 4. dr Włodzimierz Chętnicki – Uniwersytet w Białymstoku;
 5. prof. dr hab. Andrzej Górniak – Uniwersytet w Białymstoku;
 6. mgr Leszek Gruchała – Wicestarosta Wysokomazowiecki;
 7. mgr inż. Roman Kalski – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków;
 8. prof. dr hab. Stanisław Kłosowski – Uniwersytet Warszawski;
 9. dr Jarosława Krogulec – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków;
 10. mgr inż. Anna Krysztopik – Urząd Miejski w Łapach;
 11. mgr Inż. Roman Kuźmicki – Urząd Miejski w Choroszczy;
 12. mgr inż. Leszek Lulewicz – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;
 13. prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy;
 14. mgr inż. Wojciech Mojkowski – Wójt Gminy Kobylin Borzymy;
 15. prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk;
 16. dr hab. Tomasz Okruszko, prof. nadzw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 17. dr Dan Wołkowycki – Politechnika Białostocka;
 18. prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski – Instytut Rybactwa Śródlądowego;
 19. mgr Grażyna Żyła-Pietkiewicz – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego - (pdf)