Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Jednostki organizacyjne

ZESPÓŁ DS.OCHRONY PRZYRODY

 • Główny specjalista ds. ochrony przyrody - mgr inż. Iwona Laskowska
 • Starszy specjalista ds. ochrony przyrody - mgr inż. Agnieszka Pruszyńska

ZESPÓŁ DS. NAUKI I EDUKACJI

 • Główny specjalista ds. edukacji i nauki - dr Mykola Prushynskyy,
 • St. specjalista ds. edukacji i nauki - mgr Marek Sielicki

ZESPÓŁ DS. UDOSTĘPNIANIA PARKU

 • Główny specjalista ds. udostępniania Parku -  mgr inż. Marzenna Bielonko
 •  Starszy specjalista ds. udostępniania Parku  - mgr inż. João Matos da Costa
 • Specjalista ds. udostępniania Parku – mgr Marta Tyborowska
 • Specjalista - mgr Magdalena Kowalewska

ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZASOBÓW PARKU

 • Konserwator obwodu ochronnego Kurowo - mgr inż. Bazyli Piliczuk
 • Konserwator obwodu ochronnego Łapy - Tadeusz Gregorczuk

STRAŻ PARKU

 • Komendant Straży Parku - mgr inż. Andrzej Bielonko
 • Zastępca Komendanta Straży Parku - Janusz Sidorowicz
 • Dowódca Grupy Terenowej Straży Parku - Andrzej Mojsa

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

 • Główny Księgowy - mgr Agnieszka Szlaga
 • Z-ca Głównego Księgowego - mgr Wojciech Sikorski
 • Księgowy Kasjer - Katarzyna Roszkowska

SEKCJA DS. ADMINISTRACYJNYCH

 • Samodzielne stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu - mgr Izabela Janucik
 • Konserwator zaopatrzeniowiec - Bogdan Michałowski
 • Sprzątaczka  - Jadwiga Kowalewska