Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Jednostki organizacyjne

ZESPÓŁ DS.OCHRONY PRZYRODY

 • Główny specjalista ds. ochrony przyrody - mgr inż. Iwona Laskowska
 • Specjalista ds. ochrony przyrody - mgr inż. Agnieszka Suchocka

ZESPÓŁ DS. NAUKI I EDUKACJI

 • Główny specjalista ds. edukacji i nauki - dr Mykola Prushynskyy,
 • St. specjalista ds. edukacji i nauki - mgr Marek Sielicki
 • Specjalista ds. ochrony przyrody - mgr inż. Joao Miguel Costa

ZESPÓŁ DS. UDOSTĘPNIANIA PARKU

 • Główny specjalista ds. udostępniania Parku -  mgr inż. Marzenna Bielonko
 • Specjalista ds. udostępniania Parku - mgr Monika Olszewska

ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZASOBÓW PARKU

 • Konserwator obwodu ochronnego Kurowo - mgr inż. Bazyli Piliczuk
 • Konserwator obwodu ochronnego Łapy - mgr Antoni Walentynowicz

STRAZ PARKU

 • Komendant Straży - mgr inż. Andrzej Bielonko
 • St. strażnik - Andrzej Mojsa
 • St. strażnik - Janusz Sidorowicz
 • Strażnik - Tadeusz Gregorczuk

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

 • Główny Księgowy - mgr Agnieszka Szlaga
 • Starszy Księgowy - mgr Wojciech Sikorski
 • Księgowy Kasjer - Katarzyna Roszkowska

SEKCJA DS. ADMINISTRACYJNYCH

 • Samodzielne stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu - mgr Izabela Janucik
 • Konserwator zaopatrzeniowiec - Bogdan Michałowski
 • Sprzątaczka  - Henryka Michałowska Antoniak