Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum 2020r.

Kurowo  22.12.2020

Wybór oferty na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego


Kurowo 23.12.2020

Ogłoszenie u wynikach rozeznania rynku na dostawę odbiornika satelitarnego z kontrolerem i akcesoriami


Kurowo 15.12.2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 6 szt. tabletów z akcesoriami


Kurowo 11.12.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty  - dostawa paliw ciekłych


Kurowo 09-12-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługi budowlane


Kurowo 01-12-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie, druk i dostawa wydawnictwa na temat siedlisk przyrodniczych


Kurowo 26.11.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonanie Kalendarza ściennego na 2021rok


Kurowo 26.11.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie dostawę i montaż 4 tablic


Kurowo 12.10.2020

Ogłoszenie o wyborze - dotyczy przetargu nw wykonanie zabiegów ochrony czynnej


Kurowo 08.10.2020

Informacja z otwarcia ofert dotyczących: Przetargu nieograniczonego na - wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 22,5 ha.


Kurowo 01.09.2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kurowo 21.08.2020

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia


Kurowo 31.07.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty


Kurowo 29.07.2020

Unieważnienie przetargu na sprzedaż ratraków


Kurowo 25.06.2020

Unieważnienie przetargu na sprzedaż ratraków


Kurowo 04.06.2020

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: Konkursu nr POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”


Kurowo 25.05.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” Znak Sprawy: NPN-ZOP-271/2/3/2020


Kurowo  22.04.2020

Informacja o przetargu III TURA PISEMNY

 


Kurowo  16.04.2020

Informacja z otwarcie ofert  - z dnia  2010-04-16


Kurowo 1.04.2020

Ogłoszenie o wynikach

Dotyczy:  wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości  będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo 06.03.2020

Ogłoszenie o wynikach - wycena gruntów.


Kurowo 06.03.2020

Ogłoszenie o wynikach -  dzierżawa nieruchomości.


Kurowo, 04.03.2020 r.

Protokół

z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku.

W celu wykonania zadania: „BADANIE KONDYCJI I SKŁADU JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Protokół z wyboru - pdf


Kurowo 21.02.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Na dostawę materiału zarybieniowego – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kurowo 21.02.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania:


Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, uzupełniona o badanie parametrów fizykochemicznych wody na wybranych odcinkach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020.”


Kurowo 23.01.2020

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych