Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum 2019r.

Kurowo 27.11.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi:  Mechaniczne udrażnianie koryt. Usunięcie namułów przy użyciu koparek na odcinkach koryt bocznych Narwi o łącznej długości 10470 mb w Narwiańskim Parku Narodowym.


Kurowo 19.11.2019

Unieważnienie postępowania na wykonanie Kalendarza na 2020


Kurowo 19.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W podstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wykonanie Kalendarza ściennego na 2020


Kurowo 18.11.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej przetargu - "Mechaniczne udrażnianie koryt. Usunięcie namułów przy użyciu koparek na odcinkach koryt bocznych Narwi o łącznej długości 10470 mb w Narwiańskim Parku Narodowym”


Kurowo 24.10.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z ogłoszenia: ”Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”


Kurowo 22.10-.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha polegających na mechanicznym wykaszaniu w obrębach ewidencyjnych Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Jeńki gm. Sokoły, Izbiszcze, Kruszewo gm. Kruszewo, Wólka Waniewska gm. Łapy, Baciuty gm. Turośń Kościelna

 


Kurowo 15.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha w obrębach ewidencyjnych:

Gmina Sokoły – obręby: Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Jeńki,

Gmina Kruszewo – obręby: Izbiszcze, Kruszewo,

Gmina Łapy – obręb Wólka Waniewska,

Gmina Turośń Kościelna – obręb Baciuty

 


Kurowo 04.10.2019

Unieważnienie postępowania

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu usługi: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powieżchni 15h polegającej na mechanicznym wykaszaniu.


Kurowo 03.10.2019

Informacja z otwarcia Ofert  dotyczących "Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha polegającej na mechanicznym wykaszaniu. " - plik pdf

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha w obrębach ewidencyjnych:

Gmina Sokoły – obręby: Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Jeńki,

Gmina Kruszewo – obręby: Izbiszcze, Kruszewo,

Gmina Łapy – obręb Wólka Waniewska,

Gmina Turośń Kościelna – obręb Baciuty”

Unieważnienie postępowania


Kurowo 03.10.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - "Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i
budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną"


Kurowo 30.09.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty z ogłoszenia: Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w NPN


Kurowo 09.09.2019

Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia: Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w NPN


Kurowo 05.09.2019

Informacja z otwarcia ofert-dotyczy przetargu: Usługa koordynacji i zarządzanie projektem pn. ”Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”


Kurowo 26.07.2019

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Kurowo 26.07.2019

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

 


Kurowo 24.06.2019

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości  będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo 31.05.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Kurowo 08.05.2019

 

INFORMACJA  O WYNIKU   PRZETARGU

Dotyczy :  wyniku  przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości  będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo 18.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wykonanie wyceny nieruchomości..."


Kurowo 15.04.2019

INFORMACJA  O WYNIKU   PRZETARGU

Dotyczy wyniku  przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości  będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.


Kurowo 01.04.2019

Unieważnienie postępowania - wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2019-2022 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo

Informacja - skan z biuletynu - unieważnienie zamówienia


Kurowo 20.03.2019

INFORMACJA Z OCENY OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego dotyczącego sporządzenia opracowania obejmującego określenie wartości nieruchomości stanowiącej zespół dworsko - parkowy położonej w Kurowie gm. Kobylin Borzymy , ustalenie nakładów poniesionych przez NPN oraz określenie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez Narwiański Park Narodowy

plik z informacją - pdf


Kurowo 22.01.2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa paliw - .pdf


Kurowo 07.12.2018r

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie rozeznania rynku w celu dostawy nowego komputera przenośnego  - .pdf.

 


Kurowo 22.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kalendarz ścienny 2019 -1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kalendarz ścienny 2019 - 2 (aktualizacja 23.11.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kalendarz ścienny 2019 - 3 (aktualizacja 26.11.2018)

 


Kurowo 20.11.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty  - "Wykonanie zabiegów ochrony czynnej ..."