Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum 2017r.

Kurowo, 19.12.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 


Kurowo, 15.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku "Młynarzówki"

 


Kurowo, 11.12.2017 r.


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-14/17 na organizację cyklicznych spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem wędkarskim w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat"
ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok

07.12.2017, godz. 11:34

100% cena

9600,00

11808,00

oferta wybrana do realizacji


 

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 11808,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat", ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo 27.10.2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa samochodu terenowego z nadwoziem typu pick-up oraz napędem na cztery koła dla Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo 10.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty  - samochód terenowy


Kurowo 10.10.2017 r.

Protokół

z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku

  1. W celu zamówienia:

Dostawy 2 szt. przenośnych agregatów prądotwórczych trójfazowych w ramach realizacji projektu „Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego” dofinansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych na realizację działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki leśnej w ramach umowy NR EZ.0290.1.18.2017 z dnia 21.08.2017 r.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Techbud Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 12

65-127 Zielona Góra

29.09.2017, godz. 12:59

100% cena

8700,00

10701,00

 

2

P.S."SPRZĘT-POŻ"I.K. Zając Sp.J.

45-920 Opole

ul. Jagiełły 17e

29.09.2017, godz. 15:18

100% cena

8920,00

10971,60

 

3

WOBIS Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Bytomska 135

41-803 Zabrze

03.10.2017, godz. 11:23

100% cena

9600,00

11808,00

 

4

SUMERA MOTOR Spółka Jawna

ul. Krakowska 5, 34-120 ANDRYCHÓW

04.10.2017, godz. 12:05

100% cena

8200,00

10086,00

oferta wybrana do realizacji

5

Firma Handlowo Usługowa ARGO

Alicja Olender

ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk

05.10.2017, godz. 13:13

100% cena

9580,00

11783,40

 

  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W wyznaczonym terminie, za pośrednictwem poczty e-mail, wpłynęło 5 ofert spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 10086,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma SUMERA MOTOR Spółka Jawna, ul. Krakowska 5, 34-120 ANDRYCHÓW i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.


Kurowo, 10.10.2017

Protokół

z wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku

  1. W celu zamówienia:

Dostawy 2 szt. przenośnych motopomp do tłoczenia wody brudnej (szlamowych) w ramach realizacji projektu „Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego” dofinansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych na realizację działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki leśnej w ramach umowy NR EZ.0290.1.18.2017 z dnia 21.08.2017 r.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

P.S."SPRZĘT-POŻ"I.K. Zając Sp.J.

45-920 Opole

ul. Jagiełły 17e

29.09.2017, godz. 15:18

100% cena

8340,00

10258,20

oferta wybrana do realizacji

2

PPUH „SUPRON 3” Spółka z o.o.

ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom

04.10.2017, godz. 09:28

100% cena

8600,00

10578,00

 

3

P.P.U.H. "SUPRON 1" Spółka Jawna, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

05.10.2017, godz. 07:13

100% cena

8480,00

10430,40

 

4

Firma Handlowo Usługowa ARGO

Alicja Olender

ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk

05.10.2017, godz. 13:17

100% cena

8500,00

10455,00

 

  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 W wyznaczonym terminie, za pośrednictwem poczty e-mail, wpłynęły 4 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 10258,20 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma P.S."SPRZĘT-POŻ"I.K. Zając Sp.J., 45-920 Opole ul. Jagiełły 17e i została ona wybrana do realizacji zamówienia.


Kurowo 04.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na Dostawę samochodu terenowego z nadwoziem typu Pick-up


Kurowo 12.09.2017 r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi koordynacja projektu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno


Kurowo, 07.09.2017 r..

Informacja z otwarcia ofert fotyczących przetargu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo-Śliwno”


Kurowo, 25.08.2017 r..

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na wykonanie usługi koordynacja projektu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno


Kurowo, 18.08.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-13/17 na dostawę fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Eurotel S.A.

ul. Myśliwska 21

80-126 Gdańsk

09.08.2017

godz. 13:45

100% cena

1013,82

1247,00

-

2

Microsystem Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J.
ul. Górczewska 69/73
01-401 Warszawa

17.08.2017

14:21

100% cena

1007,00

1238,61

oferta wybrana do realizacji


 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 1238,61 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Microsystem Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J., ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 17.08.2017 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usługi koordynacja projektu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno


Kurowo, 08.08.2017 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz instalacja i obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, uzupełniona o  badanie parametrów fizykochemicznych wody na wybranych odcinkach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

 


Kurowo, 03.07.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-11/17 na wykonanie zadania: „Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych łodzi aluminiowych wraz z zamontowanymi spalinowymi silnikami zaburtowymi” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Pro Fishing and Sport Spółka jawna

Grzegorz Szenajch, Grażyna Szenajch

ul. Ciołka 35 paw. 85

01-445 Warszawa

13.06.2017

80% cena, 20% gwarancja

84227,64

103600,00

oferta wybrana do realizacji

W wyznaczonym terminie do sekretariatu NPN w Kurowie wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie kryteria opisane w ogłoszeniu o zamówienie nr 1037583 z dnia 06.06.2017 r., opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie Narwiańskiego Parku Narodowego (www.npn.pl). Zaoferowana cena wyniosła 103600,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Pro Fishing and Sport Spółka jawna Grzegorz Szenajch, Grażyna Szenajch, ul. Ciołka 35 paw. 85, 01-445 Warszawa i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 27.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-12/17 na dostawę materiału zarybieniowego – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33

15-101 Białystok

23.06.2017

100% cena

32700,00

34335,00

oferta wybrana do realizacji


 

 W wyznaczonym terminie, do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Zaoferowana cena wyniosła 34335,00 brutto. Cenę tę zaproponował Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok i oferta ta została wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 12.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Prowadzenie pomarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód ..."

 


Kurowo, 26.05.2017 r.


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-10/17 na wykonanie zadania: „BADANIE KONDYCJI I SKŁADU JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Usługi Rybackie Marek Bednarski

ul. Paca 1A/16

16-400 Suwałki

26.05.2017, godz. 8:17

100% cena

111000,00

119880,00

oferta wybrana do realizacji

W wyznaczonym terminie do sekretariatu NPN w Kurowie wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie kryteria opisane w ogłoszeniu o zamówienie nr 1034408 z dnia 18.05.2017 r., opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie Narwiańskiego Parku Narodowego (www.npn.pl). Zaoferowana cena wyniosła 119800,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Usługi Rybackie Marek Bednarski, ul. Paca 1A/16, 16-400 Suwałki i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 18.05.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-5/17 na świadczenia usług telefonii komórkowej, które realizowane będą przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez okres 24 miesięcy, na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

SALON ORANGE ŁAPY, 18-100 ŁAPY, UL. SIKORSKIEGO 13

12.05.2017 godz. 15:51

100% cena

1378,52

1 695,58

-

2

PPHU-MAG Mirosław Górski

ul. Główna 32/2

18-100 Łapy

12.05.2017 godz. 13:55

100% cena

1191,00

1464,93

oferta wybrana do realizacji

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 141,45 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma PPHU-MAG Mirosław Górski, ul. Główna 32/2, 18-100 Łapy, przedstawiciel firmy Polkomtel i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 18.05.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-8/17 na dostawę oprogramowania biurowego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski

17.05.2017

godz. 9:10

100% cena

970,00

1193,10

oferta wybrana do realizacji

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Zaoferowana cena wyniosła 1193,10 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


W związku z realizacją zadania: Monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w 2017 dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 9 maja 2017 roku wpłynęła 1 oferta na wykonanie w.w zadania zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym. Najkorzystniejszą cenę 17 220,00zł zaoferowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat ul Wołodyjowskiego 8A lok. 1 Białystok.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 9.05.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-7/17 na dostawę fabrycznie nowego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu z przodu łodzi motorowej w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

3

Inżynieria Sanitarna i Lądowa Stanisław Hońdo, ul. Kasprowicza 10, 59-400 Jawor

04.05.2017, godz. 8:17

100% cena

25900,00

31857,00

oferta wybrana do realizacji

 W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 31857,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Inżynieria Sanitarna i Lądowa Stanisław Hońdo, ul. Kasprowicza 10, 59-400 Jawor i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 27.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie realizacji projektu "Ośrodek edukacji przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie"


Kurowo, 25.04.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu zapytania

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-6/17 na dostawę fabrycznie nowego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu z przodu łodzi motorowej w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Brak

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria opisane w zapytaniu ofertowym.

W związku z brakiem ofert unieważniam zapytanie ofertowe pozostawiając je nie rozstrzygnięte.

 

Zastępca Dyrektora

Narwiańskiego Parku Narodowego

Jerzy Kostrzewski


Kurowo, 18.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

 


Kurowo, 30.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-4/17 na dostawę fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:
L.p.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

AiW System s.c.

A. Drozdowski, W. Stypułkowski

28.03.2017

100% cena

26790,00

32951,70

-

2

P.H.U. Elektryk Jarosław Dadura

29.03.2017

100% cena

29244,72

35971,00

-

3

Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski

29.03.2017

godz. 10:34

100% cena

25200,00

30996,00

oferta wybrana do realizacji


 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty spełniające kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 30966,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


 

Kurowo, 21.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-1/17 na wykonanie czynności notarialnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Kancelaria Notarialna Notariusz Małgorzata Dadura

13.03.2017 godz. 09:19

100% cena

495,00

608,85

Oferta wybrana. Cena wyliczona na podstawie zaoferowanych upustów i stawek, zgodnie ze złożoną ofertą

 W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 608,85 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Kancelaria Notarialna Notariusz Małgorzata Dadura i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 21.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-3/17 na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją planowanych przez Narwiański Park Narodowy inwestycji w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

WODNIK Wiktor Żmieńka

14.03.2017 godz. 15:53

100% cena

72000,00

72000,00

-

2

Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o.

17.03.2017 godz. 08:18

100% cena

48000,00

59040,00

-

3

Antoni Kluczko PROJEKT

17.03.2017 godz. 08:40

100% cena

25000,00

25000,00

oferta wybrana

4

COMPONO Sp. z o.o.

17.03.2017 godz. 14:15

100% cena

89000,00

109470,00

-

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 25000,00 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Antoni Kluczko PROJEKT i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 21.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-SP-POIŚ-170-271-2/17 na wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zebrane oferty:

Lp.

Wykonawca

Data otrzymania oferty

Kryterium

Cena netto zł

Cena brutto zł

uwagi

1

Rzeczoznawca Majątkowy Małgorzata Bobek

16.03.2017 godz. 11:21

100% cena

368,00

452,64

-

2

Wycena Nieruchomości Maciej Urban

16.03.2017 godz. 15:04

100% cena

265,00

265,00

-

3

Biuro Obsługi Nieruchomości „GEOTAKSACJA” Piotr Gierasimiuk

16.03.2017 godz. 23:25

100% cena

115,00

141,45

oferta wybrana

4

WIZAN” Biuro wyceny i zarządzania nieruchomościami Włodzimierz Jakoniuk

17.03.2017 godz. 8:48

100% cena

243,00

298,89

-

5

Ewa Wojciul

Wyceny i doradztwo majątkowe rynku nieruchomości

17.03.2017 godz. 13:08

100% cena

324,00

398,52

-


 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 141,45 zł brutto. Cenę tę zaproponowała firma Biuro Obsługi Nieruchomości „GEOTAKSACJA” Piotr Gierasimiuk i zastała ona wybrana do realizacji zamówienia.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski