Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum 2016r.

Kurowo, 21-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/7/2016 na świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 36 miesięcy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku wraz z dostawą 1 aktywnej, skonfigurowanej karty SIM w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 1 108,235zł brutto zaoferowała firma Telestrada SA ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku NarodowegoKurowo, 21-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/6/2016 na dostawę nowego komputera do aktualizacji baz danych oraz informacji przestrzennej z oprogramowaniem, realizowanego w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Najniższą cenę w wysokości 20 000zł brutto zaoferowała firma KaKaDu Karol Kowalewicz 15-597 Białystok ul. Laurowa 5. Zaproponowane urządzenie to Model komputera: Dell T3620 MT365W, system operacyjny Windows 10pro, monitor EIZO Color Edge 230, oprogramowanie biurowe Microsoft Office2016 Professional, oprogramowanie GIS ARCGIS for Desktop Basic 10,4


 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo, 19-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/8/2016 na dostawę Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej, realizowanego w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło 6 ofert. Najniższą cenę w wysokości 159,00. brutto zaoferowała firma Świat Reklamy Agata Szymborska-Rogalska 15-691 Białystok ul. Gen. St. Maczka 82

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo, 14-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/4/2016 na dostawę nowego komputera przenośnego i oprogramowania, realizowanego w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  1. Część I zamówienia dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty. Najniższą cenę w wysokości 3 287,00. brutto zaoferowała firma KaKaDu Karol Kowalewicz 15-597 Białystok ul. Laurowa 5. Zaproponowane urządzenie to Model Lenovo Z51-70.

  1. Część II zamówienia – dostawa 1 szt. oprogramowania biurowego

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Najniższą cenę w wysokości 969,00zł brutto zaoferowała firma KaKaDu Karol Kowalewicz 15-597 Białystok ul. Laurowa 5. Zaproponowane oprogramowanie to Microsoft Office 2016 Medialess I BOX Pl

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


Kurowo, 12-12-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/5/2016 na dostawę fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków, w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 9 993,75zł brutto zaoferowała firma NEW-TECHNOLOGY POLAND BIAŁYSTOK Sp z o.o. ul. Krakowska 17 Białystok, która zaoferowała urządzenie Develop ineo +227.

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 


Kurowo, 24-11-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/1/2016 na wykonanie Wyceny nieruchomości w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 141,45zł brutto zaoferowała firma Biuro Obsługi Nieruchomości „GEOTAKSACJA” Piotr Gierasimiuk

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Kurowo, 24-11-2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/2/2016 na wykonanie Czynności notarialnych w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta, którą zaproponowała Kancelaria Notarialna Wiesława Maria Warakomska. Zaoferowana kwota to 617,95zł brutto wyliczona na podstawie zaoferowanych upustów i stawek.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


 

Kurowo, 28-04-2016 r.

KUROWO 10 18-204 KOBYLIN BORZYMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy : wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28-04-2016 r. w siedzibie NPN , Kurowo10 , 18-204 Kobylin Borzymy.

2. Niepodzielny obszar A ( 79,54 ha ) wyznaczony do dzierżawy z szczegółowym wykazem działek ewidencyjnych oraz lokalizacją i powierzchnią zawarte są w zał. nr 1 do projektu umowy.

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1 zainteresowanego uczestnika ,

niedopuszczonych nie było.

4. Licytowany obszar

- wywoławcza wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy) - 51523,63zł

- najwyższa osiągnięta w licytacji wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy) – 52043,63zł

5. Uczestnikiem przetargu , który przetarg wygrał jest :

SINNER Sp. z o.o. Sp. k. , ul Spychowska 2B/5 , 01-472 Warszawa

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski