Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel./fax (85) 718 14 17, (86) 476 48 11, 476 48 12

e-mail: npn@npn.pl

Zapytanie ofertowe - zakup kserokopiarki

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax (86) 476-48-11
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

NPN-ZFK-UE-POIS371/271-158/3/2013

Kurowo, 26.03.2013

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny na obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na dostawę następujących urządzeń o parametrach podanych poniżej: