Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - zakup kserokopiarki

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax (86) 476-48-11
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

NPN-ZFK-UE-POIS371/271-158/3/2013

Kurowo, 26.03.2013

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny na obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na dostawę następujących urządzeń o parametrach podanych poniżej: