Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Majątek

Majątek Narwiańskiego Parku Narodowego na koniec 2010 roku

 • aktywa trwałe: 4 631 927,13 zł
 • wartości niematerialne i prawne: 7 570,10 zł
 • rzeczowe aktywa trwałe: 4 624 357,03 zł
 • środki trwałe: 4 497 349,23 zł, w tym: (w złotych)
  • Grunty: 712 048,20
  • Budynki i lokale: 95 001,43
  • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 2 139 221,97
  • Kotły i maszyny energetyczne: 50 666,60
  • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 333 038,32
  • Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: 41 029,38
  • Urządzenia techniczne: 535 090,06
  • Środki transportu: 517 910,60
  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 73 342,67